Chính thức tách Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường

16/05/2024 15:33
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký các quyết định thành lập Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông và trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Chiều ngày 16/5/2024, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định thành lập Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, trên cơ sở trường cũ là Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Các văn bản này do ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký.

Theo đó, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa đều là các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động, và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

truongtdn-4126.jpg
Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa hiện nay đã chính thức được tách làm 2 trường (ảnh minh họa: CTV)

Trụ sở của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa đặt tại địa chỉ Lô P2, Khu tái định cư 38,4 ha, Phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở của Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa đặt tại địa chỉ 53 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo thành phố giao cho: Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa sau khi được tổ chức lại cần phải tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, và Quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT.

Thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 10 chuyên cấp trung học phổ thông kể từ năm học 2024 – 2025.

Tiếp tục tổ chức các lớp không chuyên cấp trung học phổ thông (đã tuyển sinh từ năm học 2023 – 2024 trở về trước) cho đến khi học hết lớp 12, và tổ chức các lớp cấp trung học cơ sở (đã tuyển sinh từ năm học 2023 – 2024 trở về trước) cho đến khi học hết lớp 9.

Trách nhiệm của Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa sau khi tổ chức lại: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Thực hiện tuyển sinh và đào tạo lớp 6, lớp 10 kể từ năm học 2024 – 2025.

Việt Dũng