Sở GD được giao làm đề án thay đổi mô hình chuyên Trần Đại Nghĩa phù hợp luật

12/03/2024 19:02
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, về đề xuất thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Ngày 12/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản số 1208/UBND-VX, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề xuất thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024 – 2025 của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Theo đó, sau khi tiếp nhận tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa được thành lập theo Quyết định số 2020/QĐ-UB-VX ngày 31/3/2000 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà trường thực hiện việc tuyển sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ngay từ năm học 2000 – 2001, đến năm 2002 thì nhà trường chuyển thành Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

gdvn-tdn.jpg
Học sinh lớp 5 tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (ảnh minh họa: V.D)

Những năm qua, bên cạnh những thành tích đã đạt được của cấp trung học phổ thông, nhà trường đã tổ chức tốt hoạt động giáo dục ở cấp trung học cơ sở, là nguồn lực trong đào tạo và phát triển chất lượng giáo dục thành phố.

Ngành giáo dục thành phố định hướng phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là một trường phổ thông có cấp trung học cơ sở tiên tiến, hiện đại, tiệm cận giáo dục quốc tế, tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích mà Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa đã đạt được.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành xây dựng đề án thay đổi mô hình Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa phù hợp với Luật Giáo dục và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc xây dựng đề án phải được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của giáo dục thành phố. Vì vậy, thành phố cần có thêm thời gian để nghiên cứu các căn cứ, quy định, đồng thời thực hiện quy trình lấy ý kiến các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, và không thể hoàn thành trước kỳ tuyển sinh năm học 2024 – 2025.

Để có cơ sở hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2024 – 2025, ổn định dư luận xã hội cũng như tính liên tục và tiếp nối, không xáo trộn hoạt động giáo dục của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và công tác tuyển sinh của thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kiến nghị, đề xuất thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024 – 2025 tại Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa theo hình thức khảo sát.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở ban ngành, đơn vị liên quan và Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa khẩn trương hoàn thiện, thay đổi mô hình nhà trường phù hợp với Luật Giáo dục, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế của ngành giáo dục thành phố.

Việt Dũng