THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ được tách thành 2 trường

23/03/2024 06:38
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trình đề án tách Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa trong tháng 4.

Ngày 22/3, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành văn bản, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố báo cáo về công tác tuyển sinh năm học 2024 – 2025.

Theo văn bản này, kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho thấy, Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp trong năm học 2024 – 2025, thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, cụ thể hóa phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch nêu trên, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với nguyên tắc, mục tiêu mà kế hoạch đề ra và tình hình triển khai trên thực tế, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí để ổn định dư luận xã hội trong quá trình thực hiện.

Báo cáo, đề xuất đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai cho Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, chỉ đạo.

truongtdn.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đề xuất tách Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường (ảnh: CTV)

Về việc tổ chức lại Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức lại Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, trên cơ sở tách Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, có tư cách pháp nhân riêng. Trong đó:

Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tiếp tục tổ chức, hoạt động của trường chuyên, thực hiện theo quy định tại điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, và quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, có trụ sở đặt tại đại chỉ Lô P2 khu tái định cư 38,4ha ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức.

Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa được tổ chức, hoạt động theo quy định tại điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, có trụ sở đặt tại số 53 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu, đề án cần cụ thể lộ trình chia tách từng trường, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, tài chính, chuyên môn, để đảm bảo 2 trường đủ điều kiện vận hành hiệu quả, duy trì truyền thống và chất lượng giáo dục, ổn định tâm lý viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh nhà trường, đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4.

Việt Dũng