Hà Nội sẽ chi hơn 60 tỉ đồng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ cho cán bộ, công chức

24/05/2022 06:39
Mạnh Đoàn
GDVN- Giai đoạn 2022-2025, Hà Nội dự kiến chi 61,5 tỉ đồng cho đào tạo sau đại học trình độ thạc sỹ và tiến sỹ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030".

Hà Nội đặt ra chỉ tiêu và chương trình đào tạo cán bộ giai đoạn 2022-2025, trong đó đối với việc cử đi đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến, đối tượng công chức, viên chức không quá 35 tuổi thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập.

Giao chỉ tiêu đào tạo 30 người (5 Tiến sỹ; 25 Thạc sỹ) thuộc các chuyên ngành đào tạo tài chính, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, quản lý công, chính sách công, biến đổi khí hậu, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện.

Theo nội dung Đề án, trong 4 năm, Hà Nội sẽ chi 61,6 tỉ đồng để cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo sau đại học. Trong đó đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến dự kiến chi phí hết 9,6 tỉ đồng, đào tạo sau đại học trong nước là 52 tỉ đồng. (Ảnh: cắt màn hình)

  • Đối với việc cử đi đào tạo sau đại học trong nước, đối tượng là công chức, viên chức (đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo lần đầu yêu cầu không quá 40 tuổi) thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập.

Giao chỉ tiêu đào tạo 240 người (40 Tiến sỹ; 200 Thạc sỹ) thuộc chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, biến đổi khí hậu, quản lý công, chính sách công, các chuyên ngành về Luật, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, quy hoạch - kiến trúc, tài nguyên và môi trường, xây dựng, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án từ năm 2022-2025 là 272,3 tỉ đồng (được trích từ nguồn ngân sách Thành phố chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức).

Riêng đào tạo sau đại học, nguồn kinh phí dự kiến là 61,6 tỉ đồng, trong đó, đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến dự kiến chi phí hết 9,6 tỉ đồng, đào tạo sau đại học trong nước là 52 tỉ đồng.

57 Chủ tịch, Phó chủ tịch xã, thị trấn được bồi dưỡng ở nước ngoài

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đã cử cán bộ công chức viên chức đi đào tạo sau đại học được 110 tiến sĩ (trong đó 6 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, 663 thạc sĩ (trong đó 26 thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài); Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với 1453 (86,8%) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, 1493 (93,78%) Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (trong đó có 57 người được bồi dưỡng ở nước ngoài).

Thành phố Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã; 23 sở và cơ quan tương đương sở; 26 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố, 303 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở và 2.305 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

- Tổng số cán bộ công chức viên chức Thành phố có 140.408 người, trong đó: 7.194 công chức, chiếm 5,12%; 12.053 cán bộ, công chức cấp xã, chiếm 8,59% và có 121.161 viên chức, chiếm 86,29%. Trong đó, trình độ đào tạo bồi dưỡng của cán bộ công chức viên chức như sau:

Công chức có: 42 Tiến sĩ, chiếm 0,58%; 2.405 Thạc sỹ, chiếm 33,43%; 4.510 Đại học, chiếm 62,69% và 237 cao đẳng, trung cấp, chiếm 3,30%.

+ Cán bộ, công chức cấp xã có: 7 Tiến sỹ, chiếm 0,06%; 922 Thạc sĩ, chiếm 7,65%; 7.852 Đại học, chiếm 65,15% và 3.272 cao đẳng trở xuống, chiếm 27,14%.

+ Viên chức có: 333 Tiến sỹ, chiếm 0,27%; 268 Chuyên khoa II, chiếm 0,22%; 8.740 Thạc sỹ, chiếm 7,22%; 938 chuyên khoa I, chiếm 0,77%; 69.816 Đại học, chiếm 57,63% và 41.066 cao đẳng trở xuống, chiếm 33,89%.

Mạnh Đoàn

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật