Thanh tra Bộ chỉ ra nhiều sai phạm của Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

12/05/2024 06:13
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung có nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh năm 2022.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung.

Theo Kết luận này, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra rằng, nhà trường đã xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022, 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án có đầy đủ thông tin về cơ sở đào tạo, đảm bảo cung cấp các thông tin liên quan: Kế hoạch tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành, chương trình đào tạo.

Đề án có thông tin về mức thu học phí, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm học, cả khoá học; có quy định quy trình, thủ tục đăng ký dự tuyển và các thông tin cần thiết khác cho thí sinh; có quy định các phương án xử lý rủi ro khi triển khai công tác tuyển sinh và cam kết trách nhiệm của cơ sở đào tạo và công bố các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định.

truong-dh-viet-hung-2.jpeg
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung. Ảnh: Website tuyển sinh của trường.

Tuy nhiên, thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học trong đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung chưa thống nhất về số lượng với thông tin tại Đề án đã công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, để xảy ra thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh, bộ phận tham mưu về công tác tuyển sinh của trường.

Về sai phạm, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra 3 sai phạm của Trường Đại học Công nghiệp Việt -Hung trong công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Cụ thể, sai phạm thứ nhất, Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung chưa thành lập Hội đồng trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 .

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm trên thuộc Bộ Công thương và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung.

Sai phạm thứ 2 liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Theo đó, năm 2022, 2023, Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung thực hiện xác định chỉ tiêu với 4 lĩnh vực đào tạo, gồm: Công nghệ kỹ thuật, Máy tính và công nghệ thông tin, Khoa học xã hội và hành vi, Kinh doanh và quản lý.

Số giảng viên toàn thời gian để xác định chỉ tiêu năm 2022 là 208 người, năm 2023 là 213 người, giảng viên toàn thời gian quy đối như sau:

TT
Lĩnh vực
Số giảng viên toàn thời gian
Giảng viên quy đổi
GS
PGS
TS
Ths
ĐH
I
Năm 2022
1
Công nghệ kỹ thuật
0
0
6
89
3
101
2
Máy tính và CNTT
0
0
1
42
7
46
3
Khoa học xã hội và hành vi
0
0
1
11
1
13,3
4
Kinh doanh và Quản lý
0
0
3
44
0
50
Tổng
208
211,3
II
Năm 2023
1
Công nghệ kỹ thuật
0
0
7
88
3
102
2
Máy tính và CNTT
0
0
4
36
14
48,2
3
Khoa học xã hội và hành vi
0
0
2
10
1
14,3
4
Kinh doanh và Quản lý
0
0
5
43
0
53
Tống
213
218,4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo của nhà trường là 22.097,6 m2 đạt 5,7m2 sàn xây dựng/1 sinh viên.

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm theo khảo sát của Trường năm 2022, 2023 đạt từ 81 % đến 99%

Kết quả xác minh việc tự xác định chỉ tiêu của Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung như sau:

TT
Lĩnh vực
Năng lực đào tạo
Quy mô sinh viên
Dự kiến tốt nghiệp
Năng lực tuyển mới
Chỉ tiêu
1
Năm 2022
1.1
Công nghệ kỹ thuật
2020
1449
381
952
900
1.2
Máy tính và CNTT
920
806
223
337
400
1.3
Khoa học xã hội và hành vi
332
153
19
199
100
1.4
Kinh doanh và Quản lý
1250
596
85
739
400
2
Năm 2023
2.1
Công nghệ kỹ thuật
2058
1716
622
964
890
2.2
Máy tính và CNTT
964
802
288
450
450
2.3
Khoa học xã hội và hành vi
358
230
47
175
150
2.4
Kinh doanh và Quản lý
1325
771
169
723
550

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra sai phạm: Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung xác định chỉ tiêu lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin 400 chỉ tiêu/337 chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh, chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT, vi phạm điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đến thời điểm thanh tra, hành vi vi phạm này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để xảy ra sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách, bộ phận tham mưu công tác tuyển sinh của trường.

Tiếp đó, năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy khóa 46 (3 đợt) với tổng số 1.794 thí sinh trúng tuyển.

Qua kiểm tra, năm 2022, trường tuyển sinh lĩnh vực Kinh tế học (ngành Kinh tế) vượt so với chỉ tiêu do trường tự xác định và công bố 3% (trúng tuyển nhập học 103/100 chỉ tiêu), không vượt so với năng lực chỉ tiêu đào tạo của Trường, vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.

Đến thời điểm thanh tra, hành vi vi phạm này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

STT
Ngành đào tạo
K46 - Năm 2022
K47 - Năm 2023
Chỉ
tiêu
Nhập học
Tỉ lệ
%
Chỉ tiêu
Nhập
học
Tỉ lệ %
1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
350
141
40,3
300
149
49,7
2
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
150
34
22,7
100
34
34
3
Công nghệ kỹ thuật ô tô
350
269
76,9
400
271
67,8
4
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
50
10
20
50
7
14
5
Công nghệ thông tin
400
364
91
450
341
75,8
6
Tài chính - Ngân hàng
150
91
60,7
150
70
46,7
7
Kinh tế
100
103
103
150
77
51,3
8
Quản trị kinh doanh
250
229
91,6
400
127
31,8

Để xảy ra sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách, bộ phận tham mưu công tác tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của trường để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật.

Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 30 ngày kể từ ngày Kết luận này được ban hành.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị tham mưu về công tác tổ chức nhân sự, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc chậm công nhận Hội đồng trường đối với Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Được biết, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (VIU) là trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, Trường được thành lập theo Quyết định số 1983/QĐ - TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung.

LÃ TIẾN