Dự thảo chuyển hệ số lương giáo viên cũ 3,33 đến 3,99 thành 4,0 sẽ gây bất công

23/05/2022 08:45
Minh Khôi
GDVN- Dự thảo lần này có điểm rất quan trọng là giáo viên khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới chỉ căn cứ vào 2 tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.[1]

Bổ nhiệm lương mới chỉ còn 2 tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề

Ngày 20/5, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Nhiều điểm mới về xếp lương, giáo viên TH, THCS hạng I không cần bằng Thạc sĩ” của tác giả Linh Hương[2] đăng tải một số nội dung của dự thảo sửa đổi chùm Thông tư 01-04 được đông đảo giáo viên cả nước đặc biệt quan tâm.

Bản thân tôi là giáo viên nhiều năm công tác rất đồng tình và đánh giá cao những điểm mới của dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư 01-04 về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để nhân dân đóng góp ý kiến.

Những vấn đề được giáo viên quan tâm như quy định đạo đức nghề nghiệp, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, minh chứng, trình độ đào tạo, nhiệm vụ của các hạng,… đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo khá hợp lý.

Ảnh minh họa - Vov.vn

Về chuyển xếp lương có những hướng dẫn cụ thể như sau:

“Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở khi chuyển từ hạng II cũ sang hạng II mới được chuyển xếp lương từ viên chức loại A1 (2,34) sang A2.2 (4,0), những giáo viên đang được hưởng hệ số lương 2,34, 2,67, 3,00 (là trường hợp được bổ nhiệm hạng cao ngay sau tuyển dụng do có trình độ đào tạo cao hơn trình độ chuẩn theo quy định) và 3,33, 3,66, 3,99 đều được chuyển xếp vào hệ số lương 4,0.

Do đó, khi rà soát, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT, Bộ đã nghiên cứu các phương án bổ nhiệm, xếp lương để khắc phục vướng mắc nói trên và bảo đảm nguyên tắc công bằng giữa giáo viên lâu năm và giáo viên có thời gian công tác ít hơn khi chuyển xếp lương trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình nghiên cứu và tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ dự kiến vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành để bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc xếp lương tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

Khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 02 tiêu chuẩn: trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề; không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng của các tiêu chuẩn khác.

Trường hợp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng (trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng) thì giữ nguyên mã số, hệ số lương hiện hưởng, không bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề.

Đối với giáo viên phổ thông: giữ nguyên thời gian giữ hạng III là từ 9 năm trở lên. Đối với giáo viên mầm non: điều chỉnh thời gian giữ hạng III từ 9 năm thành 3 năm trở lên, điều chỉnh thời gian giữ hạng II từ 6 năm thành 9 năm trở lên.” [2]

Thầy giáo kiến nghị Bộ cần sửa 6 vấn đề trong các thông tư chuyển hạng xếp lương
Thầy giáo kiến nghị Bộ cần sửa 6 vấn đề trong các thông tư chuyển hạng xếp lương

Tại dự thảo lần này có 2 điểm rất quan trọng là giáo viên khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới chỉ căn cứ vào 2 tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề.

Trong khi đó, quy định tại các Thông tư 01-04 giáo viên muốn bổ nhiệm hạng mới phải đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn của hạng bổ nhiệm gồm rất nhiều tiêu chí.

Dự thảo sửa đổi là tin vui đối với giáo viên cả nước, giáo viên đang ở hạng I, II cũ ở các bậc phổ thông chỉ cần đảm bảo thời gian giữ hạng 9 năm (hạng III) hoặc 6 năm (hạng II) và đạt chuẩn trình độ đào tạo (cử nhân) sẽ được chuyển sang hạng I, II mới.

Giáo viên không đủ thời gian giữ hạng trên cũng không bị “xuống hạng” mà được giữ nguyên hạng cũ, hệ số lương, mã số hiện hành khi đủ thời gian giữ hạng thì được chuyển sang hạng mới tương ứng.

Quy định như trên đơn giản, giáo viên sẽ được chuyển sang hạng mới mà không quá phức tạp, không cần phải có đầy đủ minh chứng ở các hạng mới như quy định trước đây, có lợi cho giáo viên.

Kiến nghị Bộ xem xét lại điều khoản chuyển hệ số lương giáo viên từ 3,33 đến 3,99 đều sang hệ số lương 4,0

Tuy nhiên, tôi vẫn còn điểm băn khoăn, chưa đồng tình và xin được góp ý đó là vấn đề chuyển xếp lương khi bổ nhiệm từ hạng II cũ sang hạng II mới ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở.

Bộ dự kiến vẫn giữ việc giáo viên được bổ nhiệm hạng nào thì sẽ được xếp lương ở hạng đó trong đó có việc giáo viên tiểu học, trung học cơ sở ở hạng II cũ có hệ số lương 3,33 - 3,99 cùng chuyển qua hạng II mới hệ số lương 4,0 thì tôi vẫn rất băn khoăn, không phù hợp, rất mong Bộ tiếp tục nghiên cứu, xem xét tháo gỡ.

Ảnh chụp
Rục rịch chuyển hạng, xếp lương mới giáo viên, vui nhất là các thầy cô hạng II

Theo quy định, do thời gian giữ hạng III phải từ 9 năm mới được bổ nhiệm hạng II nên loại các trường hợp hạng II cũ có hệ số lương 2,34, 2,67, 3,0 được bổ nhiệm sang hạng II mới có hệ số lương 4,0 vì các trường hợp đó không đủ thời gian giữ hạng.

Khi thời gian giữ hạng III đủ 9 năm, giáo viên hạng II cũ có hệ số lương 3,33, 3,66, 3,99 sẽ cùng được chuyển qua hạng II mới có hệ số lương 4,0, tôi cho rằng điều này chưa hợp lý, cần được nghiêm túc xem xét cẩn trọng.

Bộ Giáo dục có giải thích: “Bộ đã nghiên cứu các phương án bổ nhiệm, xếp lương để khắc phục vướng mắc nói trên và bảo đảm nguyên tắc công bằng giữa giáo viên lâu năm và giáo viên có thời gian công tác ít hơn khi chuyển xếp lương…”.[2]

Tuy nhiên, nếu vẫn giữ việc giáo viên có hệ số lương 3,33, 3,66, 3,99 cùng chuyển qua hệ số lương 4,0 là chưa đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa giáo viên lâu năm và giáo viên có thời gian công tác ít hơn.

Vì giáo viên hạng II cũ hệ số lương bậc 4 có hệ số lương 3,33 và giáo viên có hệ số lương 3,99 thì thời gian công tác chênh lệch gần 10 năm nhưng cùng được chuyển qua hệ số lương 4,0 là không hợp lý.

Khi đó, khi chuyển xếp lương của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở từ hạng II cũ sang hạng II mới sẽ dự kiến được chuyển xếp như sau:

Hạng II cũ

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Hạng II mới
4

4

4

4.34

4.68

5.02

Chênh lệch
0.67

0.34

0.01

0.02

0.03

0.04

Có thể thấy rằng, nếu vẫn giữ quy định hệ số lương từ 3,33, 3,66, 3,99 cùng chuyển qua hệ số lương 4,0 sẽ rất bất hợp lý, chênh lệch quá lớn và bất công cho những giáo viên có hệ số lương 3,99 và cả những giáo viên có hệ số lương trên 4,0.

Vấn đề này, người viết xin được đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 phương án là giáo viên có hệ số lương từ dưới 3,66 thì được giữ nguyên mã số, hệ số lương khi đến hệ số lương 3,99 thì được bổ nhiệm hạng mới, chuyển sang hệ số lương 4,0 để đảm bảo nguyên tắc công bằng cho giáo viên công tác lâu năm hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo trình các cấp có thẩm quyền nghiên cứu phương án lương giáo viên hạng II mới từ 2,98 đến 6,38.

Khi đó chênh lệch khi chuyển xếp lương sẽ không quá lớn, giáo viên ở các hệ số lương 2,67 cũng có thể chuyển qua hạng II mới.

Bên cạnh đó, những trường hợp giáo viên có trình độ đại học từ những năm 2012 đến nay đã hơn 10 năm vẫn hưởng lương trung cấp, cao đẳng (hạng III, IV cũ) quy định tại Thông tư 01-04 và dự thảo sửa đổi, bổ sung vẫn chỉ được chuyển xếp hạng III mới là quá bất công, thiệt thòi cho những giáo viên trên.

Góp ý về dự thảo, người viết kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp có thẩm quyền liên quan xem xét đối tượng này, có thể sửa đổi quy định, giáo viên hạng IV, III cũ đủ thời gian giữ hạng theo Thông tư 20-23/2015, đạt trình độ đào tạo và đảm bảo tiêu chuẩn ở hạng cao hơn liền kề được bổ nhiệm ở hạng cao hơn để giải quyết thiệt thòi của giáo viên trên trong thời gian qua.

Người viết đánh giá rất cao Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc ban hành dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư 01-04 với nhiều điểm mới phù hợp, tích cực nhưng mong Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại việc giáo viên có hệ số lương 3,33, 3,66, 3,99 cùng được chuyển qua hệ số lương 4,0 nó trái với nhiều nguyên tắc trong xếp lương, chưa ghi nhận quá trình cống hiến, không phù hợp.

Và mong Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đối tượng giáo viên có trình độ đại học hưởng lương trung cấp, cao đẳng đã thiệt thòi hơn 10 năm qua.

Sửa đổi được 2 điều này thì dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư 01-04 của Bộ Giáo dục sẽ mang đến hiệu ứng tích cực trong giáo viên, giáo viên sẽ tin tưởng rất lớn vào sự công tâm, trách nhiệm của Bộ, sẽ yên tâm công tác, cống hiến và vô cùng biết ơn Bộ Giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1585&fbclid=IwAR2wxCWfgBXHksg3BaELh-9mq2zcrucYSGTV8ahzFPehpq07soAq2rl9JQ4

[2] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nhieu-diem-moi-ve-xep-luong-giao-vien-th-thcs-hang-i-khong-can-bang-thac-si-post226603.gd

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Minh Khôi

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật