Sở GDĐT Nam Định sẽ bổ nhiệm lại 8 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trong năm 2024

24/02/2024 07:19
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2024, tại cơ quan Sở GD&ĐT không có trường hợp nào thuộc diện phải thực hiện việc luân chuyển, điều động, phân công lại lĩnh vực phụ trách theo quy định.

Ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã ký văn bản số 193/KH-SGDĐT về kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và phân công lại lĩnh vực phụ trách đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

Theo đó, vị trí việc làm phải chuyển đổi công tác trong năm 2024 tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh này gồm kế toán Trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng và kế toán Trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông.

Văn bản này cũng cho biết, năm 2024, tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo không có trường hợp nào thuộc diện phải thực hiện việc luân chuyển, điều động, phân công lại lĩnh vực phụ trách theo quy định.

GDVN_anh SGDNĐ.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định. Ảnh: CTV

Đối với công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, văn bản này cũng nêu lên việc, sẽ tham mưu thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền để kiện toàn, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Giám đốc Sở đương nhiệm về nghỉ chế độ từ tháng 10/2024).

Đồng thời, thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 8 người.

Trong đó gồm có: 2 Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và 1 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Trưởng phòng Giáo dục mầm non; Chánh Thanh tra Sở và 1 Phó Chánh Thanh tra Sở ; 1 Phó Chánh văn phòng Sở.

Còn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc luân chuyển, điều động, phân công lại lĩnh vực phụ trách sẽ thực hiện theo quy định về định mức số người làm việc vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Trong đó, đối với đơn vị còn dư cấp phó sẽ thực hiện điều động hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với đơn vị có số cấp phó đủ theo quy định nhưng cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 8 năm trở lên tại một đơn vị có thời hạn bổ nhiệm lại trong năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ thực hiện việc điều động sang đơn vị khác hoặc thực hiện phân công lại lĩnh vực phụ trách.

Với việc này, văn bản này nêu lưu ý, ngoài các trường hợp nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu về công tác cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các đơn vị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.

Đối với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông (Hiệu trưởng đương nhiệm về nghỉ chế độ từ tháng 01/2025).

Đồng thời, thực hiện điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý đến những đơn vị còn thiếu cấp phó so với quy định và thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Trung Dũng