PGS.TS Trần Thành Nam được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

18/09/2023 11:11
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phiên họp thứ Năm vào ngày 14/9, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam – Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

Hội đồng Trường Đại học Giáo dục bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự Phó hiệu trưởng. ảnh 1Hội đồng Trường Đại học Giáo dục bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự Phó hiệu trưởng.

Năng lực, kinh nghiệm và những cống hiến của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam đối với Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và ngành giáo dục đã được các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và xã hội ghi nhận.

Theo đó, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm từ các thành viên trong Hội đồng trường đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam đạt 100% phiếu bầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội). (Ảnh: Nhà trường) ảnh 2

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội). (Ảnh: Nhà trường)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam hiện nay là giảng viên cao cấp; Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục. Ông từng nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt – Hoa Kỳ năm 2013, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2017 tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Giáo dục Nguyễn Thị Hương ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Trần Thành Nam. (Ảnh: Nhà trường) ảnh 3

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Giáo dục Nguyễn Thị Hương ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Trần Thành Nam. (Ảnh: Nhà trường)

Bên cạnh đó, tại phiên họp này, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục đã báo cáo tình hình triển khai các hoạt động theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Trường. Bên cạnh đó, Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến về việc: Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát; Kiện toàn nhân sự thường trực Hội đồng trường và Ban Kiểm soát của Hội đồng Trường.

Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Trường cho thấy: 100% các văn bản quản lý liên quan tới công tác đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển, đảm bảo chất lượng, khung kế hoạch tuyển dụng đã được ban hành; Hoàn thành phương án thay thế và bổ sung nhân sự cho Hội đồng trường.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các thành viên của Hội đồng trường đã thảo luận và đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm mục tiêu cụ thể hoá các nội dung đề ra trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Trường.

Căn cứ nội dung của phiên họp, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục sẽ hoàn thiện các quy trình văn bản gửi công văn báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường.

TÓM TẮT LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA PHÓ GIÁO SƯ - TIẾN SĨ TRẦN THÀNH NAM

Họ và tên: PGS.TS. Trần Thành Nam, sinh năm 1980

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng, Phó Giáo sư ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên.

Trình độ ngoại ngữ: sử dụng thành thạo Tiếng Anh

Lý luận chính trị: đang học lớp cao cấp lý luận chính trị

Quá trình đào tạo:

- Năm 2001: Cử nhân Tâm lý học, Khoa Tâm lý, Đại học Khoa học XH&NV, ĐHQGHN;

- Năm 2004: Thạc sĩ Tâm lý học, Khoa Tâm lý, Đại học Khoa học XH&NV, ĐHQGHN;

- Năm 2010: Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng TE&VTN, Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ;

- Năm 2013: Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng TE&VTN, Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ;

Quá trình công tác:

- Tháng 1/2002 – 8/2008: Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Tháng 8/2008 – 6/2014: Giảng viên Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Tháng 6/2014 – 6/2015: Phó Viện Trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (06/2014 - 06/2015);

- Tháng 7/2015 – 2017: là giảng viên Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục;

- Tháng 9/2017 đến nay: Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Mạnh Đoàn

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật