Hà Nội triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2022-2025

18/09/2022 06:45
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- UBND thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch 238/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch, đối tượng thụ hưởng bao gồm tất cả các học sinh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại trường học theo phân cấp quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đối tượng thực hiện bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên, người lao động tại nhà bếp, nhà ăn, căng tin, người làm công việc khác liên quan đến Chương trình Sức khỏe học đường trong trường học; người làm việc tại các cơ sở cung cấp suất ăn, đồ uống cho học sinh; cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN.

Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN.

Nội dung trọng tâm của chương trình bao gồm chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học; giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học; ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo trong trường học.

Nội dung trọng tâm của chương trình bao gồm chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học; giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học; ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo trong trường học.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, giúp việc Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công tác chỉ đạo triển khai Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, đoàn thể triển khai các nội dung tại Kế hoạch này.

Hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch trong toàn Ngành, trong đó xây dựng, ban hành, kế hoạch bao gồm những dự án, kinh phí và các nội dung liên quan với lộ trình triển khai cụ thể. Giám sát, kiểm tra, thanh tra và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo cấp trên.

Ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu để theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh, hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học, tình trạng dinh dưỡng học đường để áp dụng liên thông, kết nối cho từng tuyến (trường học, cơ quan quản lý sức khỏe học đường tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương).

Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện các đề án phòng chống thiếu vi chất, thừa cân béo phì cho học sinh; tiêu chuẩn về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bữa ăn học đường; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học nhằm thực hiện hiệu quả công tác sức khỏe học đường.

Thiên Nhi