Sở Giáo dục Thanh Hóa nói về việc chỉ tuyển nhân viên hành chính trường miền núi

24/09/2021 06:42
Trần Phương
0
GDVN- Ông Lê Văn Nguồn - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa giải thích vì sao Thanh Hóa chỉ tuyển nhân viên hành chính trường miền núi.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc là các nhân viên trường học công tác tại nhiều trường Trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa thắc mắc liên quan đến vấn đề phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa năm học 2021-2022.

Theo phản ánh của bạn đọc, ngày 22/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có Tờ trình số 1704/TTr-SGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 gửi Sở Nội vụ Thanh Hóa thẩm định trong đó có nội dung “tuyển dụng nhân viên trường học các trường THPT, trường THCS&THPT miền núi”;

Ngày 06/7/2021, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có công văn số 1639/SNV-CCVC về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại các văn bản này đã đề cập tuyển dụng chỉ cho miền núi nên các nhân viên trường học tại các huyện, địa bàn miền xuôi có nhiều thắc mắc, tại sao nhiều năm không thấy tuyển dụng, nhiều năm đi làm nhân viên, đi làm hợp đồng nhưng mãi không được tuyển dụng nay lại chỉ ưu tiên tuyển dụng cho miền núi.

Vì sao lại có sự phân biệt như vậy? Bạn đọc đặt câu hỏi và viện dẫn Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Công văn số 5378/BNVCCVC ngày 05/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước; Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Đơn kiến nghị của bạn đọc gửi các cơ quan ban ngành. Ảnh: LC

Ngày 24/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1028/QĐ-SGDĐT về việc phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 (thay thế Quyết định số 873/QĐ-SGDĐT ngày 12/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Theo ý kiến của bạn đọc, Quyết định số 873/QĐ-SGD ĐT ngày 12/8/2021 có nêu việc số nhân viên hành chính được thực hiện theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường Trung học phổ thông, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông công lập.

Theo Quyết định số 1028/QĐ-SGDĐT ngày 24/8/2021, số nhân viên hành chính các trường miền núi và chuyên biệt thực hiện theo Quyết định số 3465/QĐUBND ngày 09/9/2016, số nhân viên hành chính các trường miền xuôi giao theo biên chế hiện có.

Bạn đọc thắc mắc về việc khi Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1028/QĐ-SGD ĐT ngày 24/8/2021, việc phân bổ số người làm việc căn cứ theo văn bản nào?

Thanh Hóa yêu cầu xử lý tập thể, cá nhân trong tuyển dụng giáo viên năm 2020
Thanh Hóa yêu cầu xử lý tập thể, cá nhân trong tuyển dụng giáo viên năm 2020

Việc ban hành Quyết định có phải nhằm thực hiện được Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 theo Tờ trình số 1704/TTr-SGDĐT: tuyển dụng nhân viên hành chính miền núi?

Phân bổ số người làm việc có căn cứ vào Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa?

Việc cắt giảm ít nhất 02 người làm việc (nhân viên hành chính) của các trường Trung học phổ thông miền xuôi so với các năm học trước, vậy chế độ chính sách đối với các nhân viên hành chính đang làm hợp đồng tại các trường Trung học phổ thông miền xuôi sẽ như thế nào? Không giao chỉ tiêu biên chế vậy sẽ tiến hành cho nghỉ việc? Nếu tiếp tục làm cơ sở đâu để trả lương? Bạn đọc đặt câu hỏi.

Bạn đọc cho rằng họ đã làm hợp đồng ít nhất 5 năm có tham gia Bảo hiểm xã hội và đúng vị trí việc làm, theo quy định của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì họ sẽ được tuyển dụng.

Vậy vì sao đến nay các cấp, ban ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vẫn không thực hiện theo quy định?

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Ảnh: L.C

Để giải đáp thắc mắc của độc giả, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và được hướng dẫn liên lạc với ông Lê Văn Nguồn – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Qua điện thoại, ông Lê Văn Nguồn cho biết: “Nội dung này chúng tôi và Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã nhận được rồi.

Về việc này, một số anh em hành chính của các trường hiểu chưa đúng nên cũng đã có ý kiến với Sở. Một số anh em cũng đã đến trực tiếp Sở Giáo dục và được tôi giải thích cụ thể, nên bây giờ không có vấn đề gì cả.

Về nội dung này thì tôi giải thích nhanh thế này. Biên chế tỉnh giao cho Trung học phổ thông ở Thanh Hóa là thấp hơn nhu cầu, định mức quy định của tỉnh. Cho nên là đầu tiên, Sở Giáo dục quyết định giao nhu cầu, số lượng người làm việc theo định mức quy định của tỉnh.

Sau khi đó thì bên Nội vụ của tỉnh có ý kiến rằng nếu giao như thế các trường sẽ hiểu nhầm là giao biên chế cho nên là phải sửa lại quyết định đó là giao là phân bổ biên chế theo quy định của tỉnh là có như vậy thôi. Nếu thiếu sẽ làm hợp đồng theo nghị quyết 102 riêng.

Sau việc này Sở sẽ có thông báo đến từng trường, sẽ hiểu nhanh là nhu cầu theo biên chế của tỉnh là A, phân bổ biên chế cho các trường là B, còn thiếu là C.

Với việc còn thiếu là C, các trường làm theo quy định của tỉnh rồi, các đối tượng cũng được quy định cụ thể, nếu là giáo viên sẽ làm theo hợp đồng lao động còn nhân viên hành chính sẽ sử dụng như năm 2020 – 2021 bình thường.

Trước đây một số nhân viên hành chính của các trường họ thắc mắc là tại sao chỉ tuyển miền núi chứ không tuyển miền xuôi.

Nhân viên hành chính thì nói thật là đến mấy chục năm nay không tuyển nhân viên hành chính bao giờ.

Vừa rồi biên chế tỉnh giao và ngành Nội vụ giao lại thấp nên Trung học phổ thông ở Thanh Hóa vẫn thiếu 309 chỉ tiêu cho nên là không còn nguồn mà tuyển.

Theo chương trình nâng cao chất lượng miền núi, miền núi thiếu nhiều nên là tuyển dụng miền núi trước. Sau đó cuối năm nay nếu mà tỉnh giao bổ sung biên chế thì sẽ tuyển nhân viên hành chính miền xuôi.

Sau khi đã giải thích thì các trường cũng đã hiểu cả rồi.

Sở cũng đã có công văn gửi cho các trường để các trường lưu ý thực hiện dự toán ngân sách.

Việc tuyển dụng vừa được xây dựng là tuyển dụng cho năm học này. Vì đội ngũ biên chế mà tỉnh giao cho khối Trung học phổ thông còn thiếu, nên Giám đốc Sở đang báo cáo và phối hợp với Sở Nội vụ của Tỉnh để có ý kiến tăng chỉ tiêu cho giáo dục Thanh Hóa.

Khi chỉ tiêu được duyệt sẽ phân bổ theo từng bậc học một trong đó có bậc Trung học phổ thông. Nếu được, ngành Giáo dục sẽ tuyển cả tỉnh luôn. Cho nên các trường cũng nắm được cả rồi.

Vấn đề là anh em nhân viên hành chính thấy lâu không tuyển dụng nay lại chỉ thấy tuyển dụng miền núi, không thấy tuyển miền xuôi nên anh em băn khoăn cũng đúng.

Hi vọng anh em hiểu rõ sẽ chia sẻ với ngành giáo dục của tỉnh nhà”, ông Nguồn nêu.

Trần Phương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật