Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dừng tuyển sinh lớp 6 từ năm học 2024-2025

02/04/2024 20:42
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Từ năm học 2024-2025, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam dừng tuyển sinh lớp 6.

Ngày 2/4/2024, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo về việc tuyển sinh lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm học 2024-2025.

"Từ năm học 2024-2025, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ triển khai việc tuyển sinh lớp 6 theo đúng tinh thần công văn số 801/BGDĐT - GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cụ thể, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam thực hiện tuyển sinh lớp 6 theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/2/2023 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên", vị này cho biết.

Như vậy, từ năm học 2024-2025, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ chính thức dừng tuyển sinh lớp 6.

Cũng theo vị đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc dừng tuyển sinh lớp 6 của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của trường. Với học sinh nào trước đó có nguyện vọng học lớp 6 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ đăng ký học vào các trường khác.

gdvn-ams-2-7286.jpg

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 801/BGDĐT - GDTrH ngày 28/2/2024 đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên.

Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi học hết lớp 12, đồng thời việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phương án nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Ngọc Mai