Hà Nội: Thí điểm sử dụng học bạ số trong tháng 4/2024

31/03/2024 06:20
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai thí điểm học bạ số trong tháng 4/2024. 

Mai .png
Nguồn ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số các trường phổ thông ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội.

Mục đích của việc triển khai thí điểm học bạ số nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên địa bàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nội dung thí điểm đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu chức năng, kỹ thuật theo quy định, sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của Bộ Giáo dục và Đào.

Phạm vi thí điểm là các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chủ động về nhân lực, nguồn lực để thực hiện các giải pháp, nội dung, yêu cầu đối với học bạ số. Chỉ thực hiện thí điểm đối với các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2023-2024 (các khối lớp thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT BGDĐT ngày 04/9/2020).

Đối tượng tham gia thí điểm là các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và học sinh cấp tiểu học trong các cơ sở giáo dục tham gia thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm trong tháng 4/2024.

Dự kiến, từ tháng 5/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai thí điểm học bạ số với cấp trung học. Tháng 7/2024, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thí điểm.

Kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai thí điểm học bạ số được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2024 và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng nêu rõ, năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội có 2.852 trường mầm non, phổ thông, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 01 trường trung cấp chuyên nghiệp với 2,2 triệu học sinh.

Hiện nay, 100% thông tin học sinh đã được cấp mã số trên cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo, được xác thực định danh với dữ liệu dân cư.

100% trường tiểu học đã được trang bị đầy đủ máy tính kết nối internet, có cán bộ vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo. 100% hồ sơ học sinh đã được gắn mã số định danh duy nhất, xuyên suốt trong quá trình học tập, sẵn sàng về dữ liệu để triển khai học bạ số. 100% giáo viên, nhân viên đều có kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin để tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành.

Ngọc Mai