Trường CĐ sư phạm Gia Lai trở thành phân hiệu Trường ĐH sư phạm TP.HCM

30/04/2023 08:07
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu Trường đại học Sư phạm TPHCM tại Gia Lai.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 1234/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai. ảnh 1

Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đây là chủ trương thành lập phân hiệu thứ hai của Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với phân hiệu Long An (thành lập trên cơ sở Trường cao đẳng Sư phạm Long An), trường đang hoàn chỉnh thủ tục để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định thành lập phân hiệu.

Phạm Minh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật