Triển khai đồng bộ giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia bảo hiểm

22/02/2024 06:00
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ngày 21/2 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024.

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 của Ngành.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại điểm cầu địa phương có: Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, huyện và đại diện một số tổ chức dịch vụ thu trong toàn quốc.

Phó TGĐ Trần Đình Liệu chỉ đạo tại Hội nghị.jpg
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quyết liệt từ chủ trương tới hành động

Đánh giá về bức tranh chung trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua, ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh, năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song toàn Ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Trong đó, kết quả nổi bật như: tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp lần lượt đạt 39,25%; 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia và là chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội.

Tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% - năm 2016 xuống còn 2,69%).

Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất từ chủ trương tới hành động để quyết liệt triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp trong công tác tham mưu, đôn đốc thu, truyền thông, thanh tra, kiểm tra…

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các cấp; chủ động xây dựng kịch bản phù hợp, quyết liệt triển khai ở từng địa bàn…

Đến nay đã có 22/63 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 62/63 tỉnh hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế…, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

HN trực tuyến.jpg
Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Tăng cường thu, giảm số tiền chậm đóng

Nhận định về tình hình lao động tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt tỷ lệ 100%...

Đây là cơ sở thuận lợi để cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, dự báo trong năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tiếp tục cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

“Căn cứ kế hoạch được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện, tổ chức dịch vụ thu và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia trên địa bàn; phát động phong trào thi đua trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ nhấn mạnh.

Đánh giá bối cảnh năm 2024 có cả yếu tố thuận lợi và khó khăn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm, chủ động, sáng tạo xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ở từng nhóm đối tượng, rõ chỉ tiêu ở từng mảng công tác.

Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của cơ quan bảo hiểm xã hội để tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu.

Tại Hội nghị, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, với tinh thần khẩn trương, tận dụng thời gian bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024, các địa phương đã bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo triển khai mạnh các giải pháp thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt các bài học kinh nghiệm, tiếp tục tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng kịch bản thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024, giao chỉ tiêu và yêu cầu bảo hiểm xã hội các huyện nhanh chóng triển khai; chú trọng nhân rộng các mô hình hay, phù hợp; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp… quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thu Giang