TPHCM: Kế hoạch triển khai đặt hàng đào tạo nhân lực với các cơ sở giáo dục ĐH

29/02/2024 13:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học.

Ngày 29/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học.

Đến tham dự và chủ trì hội nghị có ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị này, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày kế hoạch triển khai đặt hàng đào tạo đối với Đề án thành phần thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2030 – 2035 và Đại học chia sẻ.

Theo ông Dương Trí Dũng, đến nay đã có 8/9 Đề án đã ký hợp đồng với các cơ sở giáo dục đại học, được thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, 4/9 Đề án được Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu với kết quả là Đạt.

gdvn_DuongDung.jpg
Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị (ảnh: V.D)

Đề án thành phần sau khi được Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm: Đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực các ngành, Đánh giá về nhu cầu nguồn nhân lực trình độ quốc tế các ngành theo Đề án giai đoạn 2021 – 20235; Mô hình/Khung Bộ chuẩn chương trình đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế; Nội dung và kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo nhân lực trình độ quốc tế.

Cụ thể, Sở đã xác định 5 nội dung trọng tâm là: Cơ sở pháp lý, quy trình đặt hàng đào tạo các ngành trọng điểm với các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện; đối tượng tham gia chương trình đào tạo; Kinh phí thực hiện; Trách nhiệm và quyền lợi của người học; Trách nhiệm và quyền lợi của cơ sở đào tạo.

Đối tượng tham gia chương trình đào tạo từ nguồn học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức của thành phố “đáp ứng chuẩn năng lực về kiến thức, kỹ năng, thái độ (đào vào) theo quy định tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và đáp ứng đủ năng lực tài chính”. Cụ thể là:

Nhóm sinh viên năm 3,4 của các trường đại học đồng ý tham gia chương trình đào tạo theo Đề án thành phần với điều kiện cụ thể về kết quả học tập, trình độ ngoại ngữ, ngành đang học…

Cụ thể tuyển sinh thông qua khảo sát hoặc bài đánh giá để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Nhóm đối tượng là học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông được tuyển sinh từ năm 2024, thông qua đợt tuyển sinh hàng năm của các trường.

Nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn thành phố, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo. Hình thức tuyển sinh thông qua khảo sát , hoặc xét tuyển điều kiện đáp ứng chương trình đào tạo.

Kinh phí thực hiện đề án được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành”.

gdvn_hoinghitongket2024.jpg
Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Về trách nhiệm và quyền lợi của người học, ngoài lợi ích theo Quyết định 2426/QĐUBND, người học có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế đào tạo của cơ sở đào tạo, quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tham gia chương trình đào tạo theo Đề án thành phần.

Người học sau khi tốt nghiệp các chương trình của Đề án thành phần, được thành phố giới thiệu việc làm trong thời gian 1 năm tính từ khi nhận bằng tốt nghiệp.

Nguồn kinh phí đào tạo được xác định là khi triển khai thực hiện đào tạo, trong đó cần xác định giữa tỷ lệ nguồn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động), các trường đại học và sinh viên đóng góp.

Về trách nhiệm và quyền lợi của cơ sở đào tạo: Chịu trách nhiệm về pháp lý của chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo quy định hiện hành; triển khai đào tạo theo đúng thỏa thuận với Ủy ban Nhân dân thành phố và Đề án thành phần; được nhận kinh phí do thành phố cấp bù kinh phí chênh lệch cho cơ sở đào tạo, khi tham gia chương trình đào tạo theo Đề án thành phần so với chương trình đào tạo hiện nay của trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu cơ chế đặt hàng đào tạo. Trong thời gian chưa tiến hành đại trà, có thể tiến hành theo cơ chế thí điểm đặt hàng cụ thể cho trường đại học chủ trì Đề án thành phần, với số lượng sinh viên cụ thể nhằm đáp ứng mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghiên cứu nội dung Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội trong việc đặt hàng đào tạo, hoặc thí điểm cho các cơ sở giáo dục đại học, đại học trọng điểm đào tạo theo cơ chế đặt hàng.

Việt Dũng