TPHCM dự kiến hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tối đa 400 triệu đồng/dự án

17/09/2023 06:52
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có nhiều chính sách, cơ chế đột phá trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Chiều ngày 16/9, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố đã chủ trì buổi hội nghị chuyên đề “ Giáo dục đại học và một số kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 46- CtrHĐ/TU trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Khuyến khích thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị này, ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố khuyến khích các trường đại học thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển).

Theo ông Phan Văn Mãi, các trường đại học cần phải có trung tâm đổi mới sáng tạo. Trung tâm có thể là của trường, hay là trung tâm của thành phố nhưng đặt tại trường.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang đặt vấn đề thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia đặt ở trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, nếu trường nào nhận việc này, thành phố sẽ đồng hành với các trường, thực hiện cho được vai trò đổi mới sáng tạo quốc gia. Với nghị quyết 98/2023/QH15, các trường hoàn toàn có thể liên kết nguồn tài chính của trường với ngân sách của thành phố để làm.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị chuyên đề (ảnh: V.D) ảnh 1

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị chuyên đề (ảnh: V.D)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chọn từ 5 đến 6 trường đại học, tập trung xây dựng điểm “Đại học khởi nghiệp”, chọn cả trường ngoài công lập lẫn công lập để làm điểm trước.

Quá trình hình thành các Trung tâm R&D, Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, có thể nghiên cứu mô hình trung tâm xuất sắc để sau này liên kết với các chính sách của thành phố.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi nói, ông rất sốt ruột với hai đề án là: Đào tạo nhân lực 8 ngành có trình độ quốc tế, Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là những vấn đề thúc bách, nên đề nghị cần thực hiện song song, bên cạnh hoàn thiện các nhiệm vụ nghiên cứu, cần dự thảo ngay kế hoạch thực hiện hoặc chọn ra một số việc có thể làm.

Song song đó, ông Phan Văn Mãi đề nghị các Sở, ban ngành của thành phố cần phải nêu ra được vấn đề đặt hàng với thành phố có liên quan đến ngành của mình, để tổ chức đặt hàng với hội đồng hiệu trưởng, với các trường đại học trong cộng đồng để nhằm kết nối thực hiện.

Nhiều chính sách đột phá trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Trình bày tại hội nghị, ông Lê Thanh Minh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới, thành phố có thể sẽ có nhiều cơ chế chính sách đột phá trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

Hiện Sở này đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong kỳ họp chuyên đề tháng 9/2023.

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề được tổ chức vào chiều ngày 16/9 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D) ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề được tổ chức vào chiều ngày 16/9 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Theo đó, tiền lương, tiền công của các chức trưởng, phó của các tổ chức khoa học và công nghệ và cấp trưởng, phó của các phòng, ban tương đương cấp phòng của các tổ chức khoa học và công nghệ sẽ được hưởng mức lương từ 60 đến 120 triệu đồng/tháng (cấp trưởng, phó đơn vị) và từ 40 đến 100 triệu đồng/tháng (đối với cấp trưởng, phó phòng ban).

Thù lao nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ đề xuất tăng thù lao cho các chức danh thực hiện nghiên cứu, trong đó có chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ là 60 triệu đồng/tháng.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tham mưu thành phố xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ không hoàn lại đối với hoạt động khởi nghiệp, hoạt động đổi mới sáng tạo với mức kinh phí tối đa là 400 triệu đồng/dự án.

Đồng thời, thành phố sẽ miễn thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo, cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Việt Dũng

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật