Sở GD TPHCM đề xuất tiếp tục hỗ trợ học phí cho học sinh công lập

11/08/2023 13:44
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình, đề xuất tiếp tục việc hỗ trợ học phí cho học sinh công lập trong năm học mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 3255/SGDĐT-KHTC, về chủ trương thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí trong năm học 2023 – 2024 theo Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND ngày 11/10 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào văn bản này, năm học 2022 – 2023 là năm học đầu tiên áp dụng mức thu học phí mới theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và những năm học tiếp theo trên địa bàn thành phố áp dụng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Học sinh công lập của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được đề xuất hỗ trợ học phí trong năm học mới (ảnh minh họa: V.D)

Học sinh công lập của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được đề xuất hỗ trợ học phí trong năm học mới (ảnh minh họa: V.D)

Đồng thời, cũng trong năm học 2022 – 2023, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông qua Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về mức hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập, mức hỗ trợ tương đương với phần chênh lệch tăng thêm của học phí các bậc học theo khu vực.

Căn cứ vào mức học phí và chính sách hỗ trợ nêu trên, tính ra học sinh đóng học phí cho năm học 2022 – 2023 theo mức cũ đã được áp dụng từ năm học 2019 – 2020 cho đến nay.

Tuy nhiên, đến nay thì Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hết hiệu lực.

Như vậy trong năm học 2023 – 2024 sẽ áp dụng theo mức học phí đã ghi trong Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua trên cơ sở Nghị định 81 của Chính phủ vào năm 2021.

Theo lãnh đạo Sở này, mức học phí dự kiến áp dụng trong năm 2023 – 2024 có phần chênh lệch so với năm học 2022 – 2023, do không tiếp tục được hỗ trợ phần chênh lệch.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội vài tháng gần đây trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm học trước.

Thế nhưng, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hẹp sản xuất, hay giải thể đã dẫn đến việc người lao động bị mất việc.

Chính vì vậy, việc điều chỉnh mức thu học phí có thể sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của đa số phụ huynh học sinh là người lao động.

Nhằm đảm bảo ổn định tình hình kinh tế xã hội, thực hiện đúng khung học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trình Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương, trình Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HNĐND, hỗ trợ phần chênh lệch mức học phí do điều chỉnh mức học phí theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022.

Tuy nhiên lần này thì đề xuất nói trên sẽ không áp dụng với các học sinh học ngoài công lập.

Sau khi có ý kiến chấp thuận chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở này sẽ tiến hành các bước xây dựng Nghị quyết, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp vào tháng 9, để kịp thực hiện ngay trong năm học 2023 – 2024.

Việt Dũng