Phụ huynh băn khoăn về việc thu hồi học phí đã hỗ trợ, Sở GD Đà Nẵng lý giải

09/08/2023 06:38
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Phụ huynh hoang mang, CSGD lo lắng không thu hồi được học phí đã được hỗ trợ do dịch Covid-19, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng đã thông tin chi tiết về nội dung này.

Mới đây, các trường mầm non tư thục tại thành phố Đà Nẵng nhận được thông báo hoàn trả một phần mức hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đã cấp trước đó. Thông tin này khiến nhiều cơ sở giáo dục lo lắng vì khó thực hiện.

Trên các diễn đàn phụ huynh tại Đà Nẵng, từ bài viết chia sẻ về thông tin hoàn trả học phí này, cho thấy, không chỉ cơ sở giáo dục mà nhiều phụ huynh thắc mắc về chủ trương thu hồi khoản tiền chênh lệch hỗ trợ học phí.

Thông tin thu hồi học phí khiến phụ huynh trên các diễn đàn hoang mang.

Thông tin thu hồi học phí khiến phụ huynh trên các diễn đàn hoang mang.

Chiều ngày 08/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tú Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cũng cho biết: “Liên quan đến thu hồi chênh lệch học phí, Sở Giáo dục và Đào tạo và thành phố đã có hướng dẫn đầy đủ. Phòng Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn, nhưng các trường khó khăn trong thực hiện nên vẫn chưa phản hồi. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn tiếp theo”.

Ngay sau đó, liên quan đến thông tin về việc thành phố Đà Nẵng thu hồi một phần tiền đã hỗ trợ học phí, cuối giờ chiều ngày 08/8, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có thông tin cụ thể.

Theo đó, hằng năm, căn cứ quy định của Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 12/8/2021, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022.

Mức thu cụ thể đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông như sau:

Đến ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trong đó, có quy định mức học phí mới và Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Do thời điểm này đã vào năm học mới và Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, nên Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí mới áp dụng từ năm học 2022-2023.

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mức thu mới như sau (đây là mức thu thấp nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP):

Tuy nhiên, tình hình thành phố cũng như cả nước sau 02 năm dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn, các địa phương đều kiến nghị Chính phủ hoãn thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP nên trong thời gian chờ hướng dẫn của Chính phủ, Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đã quy định rõ: “Trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn chưa thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, vẫn giữ nguyên mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập như năm học 2021-2022 thì tiếp tục áp dụng mức thu học phí năm học 2022-2023 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố…”.

Đồng thời với Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023.

Theo đó, quy định hỗ trợ 100% học phí (cả trẻ mầm non và học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tại các cơ sở công lập và ngoài công lập) theo mức thu học phí công lập năm học 2022- 2023 do Hội đồng nhân dân thành phố quy định, hỗ trợ trong 09 tháng của năm học 2022-2023; các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022-2023. (Điểm c, khoản 4, Điều 8 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: Học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được nhà nước chi trả tối đa bằng mức học phí đối với học sinh cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn).

Đến ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023; trong đó quy định: Đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên “Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”.

Ngày 23/02/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 694/BGDĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ, trong đó tại điểm 3, điểm 4 quy định:

“3. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Trường hợp Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức thu học phí năm học 2021-2022 thì đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí đối với học sinh bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 (hoàn trả phần chênh lệch thu cao hơn cho học sinh hoặc giảm trừ vào kỳ thu học phí tiếp theo).

4. Các cơ sở giáo dục rà soát việc cấp bù học phí theo mức học phí năm 2021-2022:

- Đối với việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập có người học là đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí: Trong trường học cơ sở giáo dục công lập đã được cấp bù học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ trong lần giao dự toán tiếp theo hoặc hoàn trả lại ngân sách nhà nước.

- Đối với việc cấp tiền miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế: Trong trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo.

- Các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP và xử lý phần chênh lệch học phí, số cấp bù học phí của năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022.”

Căn cứ các cơ sở như trên, mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành, nghĩa là thành phố phải thực hiện theo mức thu học phí theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố, không thực hiện theo mức thu theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022.

Như vậy, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023 tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố bằng 100% mức thu học phí năm học 2021-2022 và theo mức mức của Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Do Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/12/2022 (sau khai giảng năm học mới 04 tháng) và Công văn hướng dẫn số 694/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 23/02/2023, nên một số đơn vị, trường học thuộc các quận, huyện đã thực hiện hỗ trợ học phí trong học kỳ I, năm học 2022-2023 cho học sinh ngoài công lập theo mức mới được quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Riêng đối với trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập thì không thu học phí, phần hỗ trợ học phí cho học sinh công lập do ngân sách cấp bù bằng hình thức giao dự toán năm cho các đơn vị, trường học.

Để giải quyết vấn đề một số đơn vị, trường học thuộc các quận, huyện đã thực hiện hỗ trợ học phí trong học kỳ I, năm học 2022-2023 cho học sinh ngoài công lập theo mức mới được quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 1381/UBND-SGDĐT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ, trong đó quy định:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022 để thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền học phí tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định đối với năm học 2022- 2023.

b) Rà soát việc cấp tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước.”

Theo hướng dẫn như trên, trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo (cơ sở giáo dục công lập) hoặc phải hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước (cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Học sinh Đà Nẵng. Ảnh: A.N.

Học sinh Đà Nẵng. Ảnh: A.N.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng thông tin thêm về việc hỗ trợ học phí trong năm học 2023-2024:

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 19/7/2023, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó cũng quy định “Trường hợp mức học phí năm học 2023-2024 được các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thì thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

Đồng thời, ngày 19/7/2023, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2023-2024. Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND.

Ngày 31/7/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 300/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP… Theo đó, “không tăng học phí năm học 2023-2024”.

Như vậy, năm học 2023-2024, thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện thu học phí theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND mà vẫn sẽ thực hiện mức học phí theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND và chủ trương hỗ trợ học phí tại Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND vẫn thực hiện (đối với cả công lập và ngoài công lập) nhưng mức hỗ trợ sẽ theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND.

Ngân Chi