Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất ngày 1/9, khai giảng vào ngày 5/9

16/08/2021 19:28
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Ngày 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 1/9/2021.

Ngày khai giảng là 5/9/2021.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhạn tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Sở cũng đưa ra thời gian ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học như sau:

Thùy Linh