Hậu Giang hỗ trợ 20 triệu/năm cho cán bộ, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế

16/04/2024 06:18
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Việc triển khai chính sách hỗ trợ nhằm tạo nguồn để tỉnh Hậu Giang tiến hành tuyển dụng nguồn cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ phục vụ cho tỉnh thời gian tới.

Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ, người tự nguyện tinh giản biên chế thuộc diện cơ quan xem xét còn được tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 20 triệu đồng/năm đến tuổi nghỉ hưu.

Đó là nội dung được thông qua tại Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế giai đoạn 2024 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

congchuc-16683987984481991926412.jpg
Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Theo đó, từ ngày 08/4/2024 (ngày Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành) cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản sẽ được giải quyết giải quyết thôi việc và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 46/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 115/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Bên cạnh đó, những người này còn được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tài chính của tỉnh. Cụ thể, được hưởng mức hỗ trợ 20 triệu đồng/năm, tính theo số năm công tác còn lại đến tuổi nghỉ hưu nhưng tổng số tiền hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/người. Số năm được hưởng hỗ trợ không được nhiều hơn tổng thời gian đã công tác của người tự nguyện tinh giản biên chế.

bienche-1686958669467543437597-0-14-381-624-crop-1686958674393555534874.png
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Nghị quyết cũng nêu rõ: “Thời gian tính hưởng chính sách là một năm (đủ 12 tháng). Trong trường hợp có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là một năm”.

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định, nằm trong số lượng biên chế tinh giản theo kế hoạch hàng năm của từng cơ quan, đơn vị và được cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện tinh giản biên chế theo phân cấp quản lý.

Có bốn loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cơ quan có thẩm quyền xem xét, đó là các cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế. Thứ hai là những người có 1 năm trước liền kề thời điểm xem xét, được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản.

Thứ ba là những người có 2 trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản.

Cuối cùng là những người có 2 năm trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp hơn cán bộ khác cùng cơ quan, đơn vị, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm kịp thời giúp cho đối tượng tự nguyện tinh giản ổn định cuộc sống ban đầu, đồng thời, tạo nguồn để tỉnh Hậu Giang tiến hành tuyển dụng nguồn cán bộ, công chức, viên chức trẻ có trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ phục vụ cho tỉnh trong thời gian tới.

Doãn Nhàn