Hà Nội phê duyệt danh mục 39 sách giáo khoa lớp 5

28/05/2024 06:28
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hà Nội phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, danh mục được phê duyệt có 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 5.

Các sách giáo khoa gồm: Tiếng Anh, Khoa học, Hoạt động trải nghiệm, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Tin học, Lịch sử và Địa lí, Đạo đức, Tiếng Việt, Toán.

Các sách giáo khoa này được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, được các trường tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn để đưa vào sử dụng từ năm học 2024-2025.

Dưới đây là danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội:

SGK 1.PNG
SGK1.PNG
SGK2.PNG
SGK3.PNG
SGK4.PNG
SGK6.PNG
Ngọc Mai