Thi thăng hạng, giáo viên thành phố Hồ Chí Minh còn phải chờ đợi đến bao giờ?

01/02/2021 05:55
Bài, ảnh: Ánh Dương
1
GDVN- Giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhưng thời gian chờ đợi kết quả dài lê thê.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Giáo viên phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh mỏi mòn chờ thăng hạng!”. [1]

Nội dung bài báo cho biết, đã hơn nửa năm nộp hồ sơ nhưng giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được thăng hạng.

Giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh mỏi mòn chờ kết quả thăng hạng. (Ảnh minh họa trên Baochinhphu.vn)

10 tháng phải nộp hồ sơ 2 lần

Đúng sau 1 tháng bài báo phản ánh, ngày 26/1/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 226/SGDĐT-TCCB gửi Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo về hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Theo đó, nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ đội ngũ viên chức đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đơn vị các nội dung:

Cử người đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) nhận lại hồ sơ viên chức đăng kí thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đơn vị đã nộp theo công văn số 1391/GDĐT-TC ngày 15/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/1/2021 đến ngày 5/2/2021.

Căn cứ 02 phụ lục (đính kèm) để rà soát cập nhật hồ sơ và danh sách viên chức, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí thăng hạng chức danh nghề nghiệp của năm 2021 theo quy định tại Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và chịu trách nhiệm đối với nội dung và thành phần hồ sơ viên chức đơn vị đề nghị.

Thời gian nộp hồ sơ (01 bộ) về Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 22/2/2021 đến ngày 26/2/2021 đúng thành phần hồ sơ theo quy định.

Thứ nhất, văn bản cử viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021;

Thứ hai, 02 biểu mẫu báo cáo theo quy định đính kèm;

Thứ ba, hồ sơ viên chức cá nhân có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. [2]

Như thế, tính đến thời điểm giáo viên bổ túc hồ sơ theo quy định là khoảng 10 tháng – kéo dài từ tháng 5/2020 đến tháng 2/2021, và cũng chưa biết khi nào viên chức mới được thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Văn bản thông báo bổ túc hồ sơ thăng hạng sau 9 tháng giáo viên mỏi mòn chờ đợi. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Trong khi đó, ngày 12/2/2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020.

Cụ thể, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục lưu ý các bộ ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và ban hành kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/3/2020; hoàn thành việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/12/2020. [3]

Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định thế nào về thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.

Trong đó, Điều 32 của Nghị định này quy định viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Năm điều giáo viên mong mỏi trong năm mới 2021
Năm điều giáo viên mong mỏi trong năm mới 2021

Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. [4]

Chiếu theo Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện để thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (như hồ sơ đã nộp năm 2020), nhưng nay Sở Giáo dục yêu cầu viên chức rà soát, cập nhật lại hồ sơ đã nộp trước đó khiến nhiều người không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Phải chăng giáo viên phải thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo barem ngân hàng câu hỏi năm 2021?

Ngày 20/1/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 51/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp ứng sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định nêu rõ, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành xây dựng số lượng câu hỏi và đáp án các môn thi cần có sử dụng trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với 8.000 câu hỏi, trong đó:

- Môn kiến thức chung:

Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu 1000 câu; từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu 2000 câu;

Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu 1000 câu; từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu 1000 câu.

- Môn ngoại ngữ:

Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu 500 câu; từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu 500 câu;

Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu: 500 câu; từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu 500 câu.

- Môn tin học: dùng chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu 500 câu.

- Môn chuyên môn nghiệp vụ:

Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu 200 câu; từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu 100 câu;

Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu 100 câu; từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu 100 câu. [5]

Theo quyết định này, nếu không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì giáo viên phải thi theo barem ngân hàng câu hỏi của năm 2021.

Xem ra, để được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải trải qua biết bao đoạn trường!

Tài liệu tham khảo:

[1] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-pho-thong-thanh-pho-ho-chi-minh-moi-mon-cho-thang-hang-post214486.gd

[2] //hcm.edu.vn/thong-bao/ve-ho-so-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-doi-voi-vien-chuc-cmobile41012-66074.aspx

[3] //hcmcpv.org.vn/tin-tuc/truoc-31-12-2020-phai-hoan-thanh-to-chuc-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-nam-2020-1491862247

[4] //thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx

[5] //thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-51-QD-BNV-2021-xay-dung-cau-hoi-trong-ky-thi-nang-ngach-cong-chuc-thang-hang-vien-chuc-463105.aspx

Bài, ảnh: Ánh Dương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật