20 Hiệu trưởng, Kế toán sai phạm tài chính chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm

09/10/2021 06:34
MINH THẢO
0
GDVN- Phòng Giáo dục huyện và 20 đơn vị trường học đã để xảy ra các sai phạm về tài chính nhưng chỉ nhận mức hình thức kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngày 8/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh (Gia Lai) cho hay, ông Nay Kiên – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vừa có văn bản gửi phòng Giáo dục và phòng Nội vụ về việc: kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc sử dụng các nguồn kinh phí tại Phòng giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trực thuộc”.

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh thống nhất với phương án xử lý kỷ luật các cá nhân, tập liên quan đến các sai phạm tài chính của phòng Nội vụ huyện. Ảnh: MT

Trước đó, trên cơ sở kết luận Thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh và 20 trường học trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, phòng Nội vụ huyện đã tham mưu Ủy ban nhân huyện Chư Păh xem xét trách nhiệm, kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan.

Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo, việc để xảy ra sai sót trong việc thanh toán không đúng quy định của nhà nước về mức chi phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm cho một số đối tượng không đúng hạng trường, chi phụ cấp thu hút không đúng đối tượng... thuộc về tập thể phòng Giáo dục và Đào tạo và bà Hồ Thị Thảo, nguyên trưởng phòng Giáo dục, ông Hồ Tất Đạt, Kế toán phòng Giáo dục và 20 Hiệu trưởng các đơn vị trường học được giao tự chủ về kinh phí.

Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và lãnh đạo 20 trường học ở Chư Păh có sai phạm
Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và lãnh đạo 20 trường học ở Chư Păh có sai phạm

Đối với bà Hồ Thị Thảo, nguyên trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thì tại cuộc họp kiểm điểm bà Thảo cho rằng, do lĩnh vực quản lý của ngành rộng, công việc chuyên môn nhiều nên chưa nghiên cứu sâu các văn bản, chưa năm hết các quy định về lĩnh vực tài chính – kế toán.

Đồng thời, bản thân tin tưởng vào tham mưu của công chức chuyên môn nên đã thanh, quyết toán cho cán bộ, giáo viên nhân viên chế độ chính sách, chi khác chưa đúng quy định. Bà Thảo tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với ông Hồ Tất Đạt – Kế toán phòng Giáo dục cũng tự nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thời gian tới sẽ cố gắng, không để xảy ra sai sót tương tự.

Đối với 20 Hiệu trưởng các trường học cũng đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời hứa sẽ khắc phục sai sót, thu hồi lại toàn bộ số tiền sai phạm như kết luận Thanh tra tỉnh đã nêu.

Trên cơ sở tham mưu của Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh thống nhất với hình thức kỷ luật do phòng này đề xuất. Đồng thời giao phòng Nội vụ thông báo và theo dõi việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm của tập thể, cá nhân Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Đồng thời yêu cầu Phòng Giáo dục huyện nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm và nghiêm khắc tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, không để xảy ra vi phạm tương tự.

Ngoài ra, phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Hồ Tất Đạt - Kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng và các viên chức kế toán của 20 trường học trực thuộc được giao tự chủ về kinh phí, không xảy ra vi phạm tương tự.

Trước đó, như Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào ngày 7/8, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra số 10/KL-TTr về những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh cùng các trường trực thuộc từ năm 2017-2020.

Bên cạnh chỉ rõ những sai phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 973 triệu đồng.

MINH THẢO

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật