Bộ GD yêu cầu chú trọng thanh kiểm tra kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS

15/09/2022 06:39
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục chỉ đạo chú trọng thanh tra việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4255/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 cơ bản giữ ổn định như năm học 2021-2022, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế các địa phương trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tập trung vào những nội dung chính như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong năm học 2022-2023 là chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định.

Việc biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 9/7/2022 của Chính phủ; việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ cũng hướng dẫn tập trung thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra vào việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT, cấp trung học cơ sở theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT, cấp trung học phổ thông theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT và các quy định pháp luật có liên quan.

Chú trọng thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm

Đáng chú ý, công văn đặc biệt lưu ý chú trọng tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo tại Nghị quyết 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhất là đối với hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ảnh minh họa: Phạm Linh

Ảnh minh họa: Phạm Linh

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt ở nhóm lớp, nhóm trẻ.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định; quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện Công văn số 623/BGDĐT-TTr ngày 28/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Công văn nêu rõ, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch bằng phương thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu quản lý phải bảo đảm đúng quy định. Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những vấn đề nóng, phức tạp phát sinh.

Cuối cùng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử; tăng cường việc trao đổi nắm bắt tình hình của địa phương, khu vực và cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, họp trực tuyến.

Doãn Nhàn