Vụ nâng điểm giữa kỳ ở Trường Nguyễn Công Trứ: Nhắc nhở hiệu trưởng, hiệu phó

04/11/2022 08:54
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Nguyễn Công Trứ.

Ngày 31/10/2022, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 4170/SGDĐT-TCCB, về việc nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có thiếu sót trong công tác quản lý đơn vị.

Theo đó, căn cứ vào kết luận số 3525/KL-SGDĐT ngày 26/9/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phan Hồ Hải – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp và bà Lý Thị Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng trường này.

Văn bản 4170 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 31/10 (ảnh: CTV)

Văn bản 4170 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 31/10 (ảnh: CTV)

Căn cứ vào kết quả cuộc họp kiểm điểm ngày 20/10/2022 theo Kết luận số 3525/KL-SGDĐT ngày 26/9/2022.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo như sau:

Nhắc nhở, đề nghị ông Phan Hồ Hải – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ và bà Lý Thị Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót trong công tác quản lý đơn vị.

Cụ thể là để xảy ra các sai phạm trong việc nâng điểm đánh giá giữa học kỳ 2 môn Hóa học của lớp 12A19 nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Văn bản này được phổ biến công khai trong Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ.

Trước đó, trong kết luận 3525/KL-SGDĐT ngày 26/9/2022 do ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký ghi rõ, nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, có sai phạm trong việc nâng điểm đánh giá giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12A19 tại trường của năm học 2021 – 2022 là đúng.

Trách nhiệm này thuộc về ông Phan Hồ Hải – Hiệu trưởng và bà Lý Thị Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của nhà trường.

Việt Dũng