Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nhiều trường ĐH liên tục tăng

18/11/2023 06:23
Việt Tiến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ở một số trường top đầu, tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc chiếm hơn một nửa tổng số sinh viên tốt nghiệp.

Những năm gần đây, số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của một số trường đại học có xu hướng tăng lên. Đặc biệt, ở một số trường top đầu, tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc chiếm hơn một nửa tổng số sinh viên tốt nghiệp. Thậm chí có trường số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cao hơn số lượng sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tiến hành thống kê số liệu về lượng sinh viên tốt nghiệp từ năm 2018 đến 2022 của một số trường đại học lớn ở miền Bắc. Thông tin bao gồm tổng số sinh viên tốt nghiệp hàng năm và số lượng sinh viên đạt loại xuất sắc, giỏi, và khá.

Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất tăng khá đều qua từng năm.

Từ năm 2018 đến năm 2022, số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tăng khoảng 5,3 lần, số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tăng khoảng 1,9 lần, dù tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2022 ít hơn năm 2018 là 258 em.

Số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc qua 5 năm tăng 5,3 lần nhưng tỷ lệ sinh viên giỏi và xuất sắc so với tổng số sinh viên tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội không quá cao.

Số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc qua 5 năm tăng 5,3 lần nhưng tỷ lệ sinh viên giỏi và xuất sắc so với tổng số sinh viên tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội không quá cao.

Tuy nhiên, xét về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc so với tổng số sinh viên tốt nghiệp qua từng năm thì con số này không phải là cao. Cụ thể, năm 2018, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ chiếm khoảng 13,25% so với tổng số sinh viên tốt nghiệp. Năm 2022, con số này tăng lên 29,63%.

Đồng thời, số lượng sinh viên giỏi và xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng luôn thấp hơn số lượng sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Còn ở Trường Đại học Ngoại thương - Hà Nội, số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đều cao hơn số sinh viên tốt nghiệp loại khá ở 3 năm 2019, 2021 và 2022.

Năm 2021, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường nhiều hơn sinh viên tốt nghiệp loại khá là 74 em, đến năm 2022, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cao hơn loại khá 1,5 lần.

Số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại học Ngoại thương đều cao hơn số sinh viên tốt nghiệp loại khá ở 3 năm 2019, 2021 và 2022.
Số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại học Ngoại thương đều cao hơn số sinh viên tốt nghiệp loại khá ở 3 năm 2019, 2021 và 2022.

Từ năm 2018 đến năm 2022, tổng số sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương tăng 1441 em, và số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc cũng tăng lên cao, cụ thể tăng 1354 em.

Năm 2018, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của Trường chiếm khoảng 51% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp. Năm 2021 và năm 2022, con số này lần lượt là 55,43% và 66,42%.


Gần 70% SV tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi, Trường ĐH Ngoại thương lý giải

Thời gian gần đây, trong đợt tốt nghiệp lần 2 năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương cũng có gần 70% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi, trên tổng số 1.655 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp. Trong đó có 21% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc, khoảng 48,2% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi. [1]

Đối với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc nhiều năm qua đều ở mức cao và cũng có xu hướng tăng nhưng không đột biến. Năm 2022, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc tăng 623 em so với năm 2021 và tăng 950 em so với năm 2018.

Năm 2018, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chiếm khoảng 58,85% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp. Từ năm 2019 đến năm 2022, con số này lần lượt là 52,86%; 53,35%; 44,63% và 59,87%.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc so với tổng số sinh viên tốt nghiệp của trường qua các năm đều cao.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc so với tổng số sinh viên tốt nghiệp của trường qua các năm đều cao.

Như vậy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc so với tổng số sinh viên tốt nghiệp của trường qua các năm đều cao, đặc biệt có 4 năm cao hơn 50%.

Riêng năm 2022, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường cao hơn khá là 320 em.

Không có số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc nhiều như Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tỷ lệ sinh viên giỏi, xuất sắc của Học viện Ngoại giao lại có phần “khiêm tốn” hơn đôi chút.

Cụ thể, theo tổng hợp của phóng viên từ năm 2020 đến năm 2022, tỷ lệ sinh viên giỏi và xuất sắc so với tổng số sinh viên tốt nghiệp tăng từ 34% lên 39.8%.

Số sinh viên giỏi và xuất sắc đều có xu hướng tăng đều qua các năm. Thế nhưng năm 2022, lượng sinh viên tốt nghiệp loại khá lại có xu hướng giảm (giảm 73 em so với năm 2021).

Năm 2020, toàn trường chỉ có 7 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 111 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Năm 2021, có 16 sinh viên giỏi và 131 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Năm 2022, trường có 19 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 155 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của Học viện Ngoại giao không nhiều một phần vì quy mô đào tạo và số lượng sinh viên tốt nghiệp hằng năm cũng không cao.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://giaoduc.net.vn/gan-70-sv-tot-nghiep-loai-xuat-sac-va-gioi-truong-dh-ngoai-thuong-ly-giai-post238385.gd

Việt Tiến

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật