Tuyên Quang: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 11 trường THPT và Trung tâm GDTX

09/08/2023 06:20
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm các lãnh đạo của 11 trường THPT và Trung tâm GDTX.

Ngày 7/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, ông Lương Việt Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thái Hòa được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương; Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Dương được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương;

Ông Dương Văn Páo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Sơn được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông ATK Tân Trào;

Ông Bùi Bá Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Dương;

Bà Lý Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Huy được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ỷ La;

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang)

Bà Lê Thị Xuân Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ỷ La được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Huy;

Bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàm Yên được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Hàm Yên;

Bà Lâm Thị Thu Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Hàm Yên được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng TrườngTrung học phổ thông Hàm Yên;

Ông Tô Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Sơn;

Bà Đỗ Thị Vân Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Yên Hoa được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Na Hang;

Bà Hà Thị Ly Thùy, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lâm Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lâm Bình.

Mạnh Đoàn