Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm 8 hiệu trưởng trường trung học phổ thông

25/05/2023 13:24
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 8 hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập.

Trong các ngày 22 và 24/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc Sở về công tác cán bộ chủ chốt tại một số đơn vị trường trung học phổ thông công lập.

Theo đó, Sở ban hành Quyết định số 864/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2023, điều động, bổ nhiệm thầy giáo Hoàng Minh Toàn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cộng Hiền.

Quyết định số 865/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2023, điều động và bổ nhiệm thầy giáo Nguyễn Bá Đôn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cộng Hiền giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm cho các hiệu trưởng (Ảnh: CTV) ảnh 1

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm cho các hiệu trưởng (Ảnh: CTV)

Quyết định số 866/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2023, điều động và bổ nhiệm cô giáo Hoàng Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đồng Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn.

Quyết định số 868/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2023, điều động và bổ nhiệm thầy giáo Nguyễn Minh Quý- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi.

Quyết định số 869/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2023, điều động và bổ nhiệm thầy giáo Tống Công Thương- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Quyết định số 886/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2023, điều động và bổ nhiệm thầy giáo Trần Văn Nhường- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Lão giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đồng Hòa.

Quyết định số 887/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2023, điều động và bổ nhiệm thầy giáo Trần Đức Ngọc- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Lão.

Quyết định số 916/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2023, bổ nhiệm thầy giáo Trần Mạnh Cường- Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

LÃ TIẾN

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật