Trường ĐH nào thuộc khối CAND dành nhiều chỉ tiêu tuyển sinh cho nữ nhất?

11/05/2023 06:40
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
.GDVN- Đến thời điểm hiện tại, các trường khối Công an nhân dân đã đưa ra đề án tuyển sinh năm 2023 nêu rõ phương thức, tiêu chí, chỉ tiêu,... của mình.

Năm nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân chỉ tuyển thí sinh thường trú tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Học viện tuyển 530 chỉ tiêu cho nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, trong đó có 53 chỉ tiêu nữ. Theo đó, học viện tuyển 5 thí sinh theo phương thức 1, 5 thí sinh theo phương thức 2 và 43 thí sinh theo phương thức 3.

Học viện An ninh Nhân dân năm 2023 dự kiến tuyển sinh 390 chỉ tiêu, trong đó 39 chỉ tiêu nữ cho 2 ngành Nghiệp vụ an ninh và An toàn thông tin.

Theo dự kiến, ngành Nghiệp vụ an ninh của học viện tuyển 29 thí sinh nữ thường trú tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra; Ngành An toàn thông tin của học viện tuyển 10 tuyển sinh nữ, trong đó, 5 thí sinh thường trú phía bắc và 5 thí sinh thường trú phía nam.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Công an nhân dân).

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Công an nhân dân).

Năm 2023, Học viện Chính trị Công an Nhân dân dành 10/tổng 100 chỉ tiêu cho nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Đối với phương thức 1 và phương thức 2, trường chỉ tuyển 2 thí sinh nữ/phương thức. Đối với phương thức 3, trường tuyển 6 thí sinh nữ.

Trường Đại học An ninh Nhân dân năm 2023 chỉ tuyển thí sinh thường trú tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Cụ thể, năm 2023, trường tuyển 26 chỉ tiêu nữ trong số 260 tổng chỉ tiêu, trong đó 4 thí sinh cho phương thức 1, 4 thí sinh cho phương thức 2 và 18 thí sinh cho phương thức 3.

Giống với Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2023 chỉ tuyển thí sinh thường trú tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Trường tuyển 420 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, trong đó có 42 chỉ tiêu nữ.

Cụ thể, đối với phương thức 1 và phương thức 2, trường tuyển 4 thí sinh nữ/phương thức. Đối với phương thức 3, trường tuyển 36 thí sinh nữ.

Học viện Quốc tế năm nay tuyển 50 chỉ tiêu đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu) và Ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu). Trong đó, số chỉ tiêu nữ dành cho ngành Ngôn ngữ Anh là 13. Con số này ở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là 10. Đây cũng là trường khối công an nhân dân duy nhất tuyển số học viên nữ nhiều hơn 10% tổng chỉ tiêu.

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháyTrường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân năm 2023 đều tuyển 100 chỉ tiêu/trường, trong đó 10 chỉ tiêu nữ.

Với phương thức 1 và phương thức 2, trường tuyển một thí sinh nữ ở phía bắc, một thí sinh nữ ở phía nam cho mỗi phương thức. Riêng phương thức 3, trường tuyển 3 thí sinh nữ ở phía bắc, 3 thí sinh nữ ở phía nam.

Năm 2023, các trường khối công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Khánh An