Hạ tiêu chuẩn chiều cao cho thí sinh thuộc đối tượng 01 khi thi tuyển CAND 2023

29/03/2023 06:21
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Theo Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023, thí sinh thuộc đối tượng 01 sẽ được hạ tiêu chuẩn về cả chiều cao và học lực khi tham gia dự tuyển

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023. Hướng dẫn này đã quy định cụ thể về đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023, các phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới.

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%.

Về thời gian tổ chức thi: Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 2-3/7

Về mã bài thi: Khác với năm 2022, năm 2023, thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm: CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán; CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn

Về thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài 180 phút (phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút).

Cũng theo Hướng dẫn này, năm 2023, các trường thuộc khối Công an nhân dân sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức, cụ thể:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh, nhóm ngành và tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2023.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh, nhóm ngành và tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2023.

Về đối tượng dự tuyển của kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 gồm: chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển; học sinh trường văn hóa (T11); công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Đối với điều kiện dự tuyển chung, người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).

Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ). (Hạ tiêu chuẩn so với năm 2022, quy định học lực cho đối tượng này năm 2022 là khá).

Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, học sinh T11 từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc Đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).

Học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

Tính đến năm dự tuyển, học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an. Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Để đảm bảo điều kiện sức khỏe khi tham gia xét tuyển vào Công an nhân dân, thí sinh cần lưu ý những thông tin sau:

Đối với chiều cao của thí sinh tham dự:

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.

Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng, thí sinh thuộc Đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, so với năm 2022, Bộ Công an hạ tiêu chuẩn chiều cao đối với thí sinh thuộc đối tượng 01 công dân Việt Nam (giảm 2cm đối với thí sinh nam và 1cm đối với thí sinh nữ).

Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).

Kiểm tra khả năng vận động, thí sinh đăng ký 2 nội dung kiểm tra vận động trong các nội dung vận động theo giới tính nam, nữ. Thành tích chỉ tính đạt hoặc không đạt.

Đối với điều kiện dự tuyển của từng phương thức:

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:

Phương thức 1:

Đối tượng: áp dụng với những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trong năm 2023. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

Phương thức 2:

Đối tượng áp dụng:

Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/04/2023, chứng chỉ do tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau: tiếng Anh IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

(Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương trước ngày 1/6/2023 hoặc trực tiếp nộp tại các trường công an nhân dân trước ngày tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an).

Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học trung học phổ thông đạt từ 8.5 điểm trở lên. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không. Tốt nghiệp trung học phổ thông đến thời điểm xác nhận nhập học.

Phương thức 3:

Đối tượng áp dụng: Đối với thí sinh học trung học phổ thông có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển.

Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;

Tốt nghiệp trung học phổ thông đến thời điểm xác nhận nhập học; Đăng ký sơ tuyển - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

Học sinh T11 đăng ký dự tuyển tại T11.

Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú;

Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường công an nhân dân;

Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (không yêu cầu thí sinh xác nhận nơi thường trú). Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.

Về khu vực tuyển sinh:

Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra, gồm các vùng tuyển sinh: Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3, Vùng 8 phía Bắc (chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02).

Phía Nam: Từ Thành phố Đà Nẵng trở vào, gồm các vùng tuyển sinh: Vùng 4, Vùng 5, Vùng 6, Vùng 7, Vùng 8 phía Nam (chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ Thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02).

Về phân vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh toàn quốc với: Học viện Chính trị Công an nhân dân; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân; Học viện Quốc tế; Ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân; Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y.

Tuyển sinh khu vực phía Bắc với: Học viện Cảnh sát nhân dân; các ngành còn lại của Học viện An ninh nhân dân.

Tuyển sinh khu vực phía Nam: Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Khánh An