TPHCM: Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm 2023-2024 có gì mới?

21/09/2023 06:28
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các đơn vị đăng ký tối đa 03 dự án là một trong những điểm mới của cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp Thành phố năm học 2023-2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 4765/SGDĐT-GDTrH gửi các đơn vị trực thuộc thông báo về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Thành phố học sinh trung học năm học 2023 – 2024.

Ảnh minh họa, nguồn: hcm.edu.vnẢnh minh họa, nguồn: hcm.edu.vn

Công văn này có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Nội dung thi

Kế hoạch nghiên cứu chi tiết, giải pháp đề xuất của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi, được thực hiện trong thời gian 01 năm (tính đến ngày 10/12/2023).

Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm 02 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể).

Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) với người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

Các dự án có thể là kế hoạch, giải pháp, mô hình, sản phẩm cụ thể có thể được làm dưới dạng các video clip có thời gian dưới 03 phút.

Người bảo trợ

Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên bảo trợ (đang công tác tại đơn vị có học sinh dự thi), do thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án nghiên cứu khoa học của học sinh trong cùng thời gian.

Người bảo trợ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu. Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học.

Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh).

Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó theo phiếu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ký dự thi

Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên là một đơn vị dự thi.


Mua dự án thi khoa học kĩ thuật dễ như mớ rau, con cá

Điểm mới thứ nhất của cuộc thi khoa học kĩ thuật năm nay là mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký tối đa 22 dự án, riêng thành phố Thủ Đức đăng ký tối đa 44 dự án.

Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên đăng ký tối đa 03 dự án.

Các đơn vị dự thi có dự án đạt giải nhất kỳ thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh cấp thành phố năm học 2022 - 2023 được đăng ký thêm 03 dự án.

Các đơn vị dự thi có dự án tham dự kỳ thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh cấp quốc gia trong 05 năm gần nhất thì được đăng ký thêm tối đa 03 dự án.

Năm ngoái, quy định số lượng dự án đăng ký dự thi là các dự án được tuyển chọn qua cuộc thi khoa học kĩ thuật tại đơn vị - nghĩa là không khống chế số lượng dự án tham gia dự thi.

Điểm mới thứ hai, báo cáo hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học bao gồm: công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa - các hình thức giáo dục để phát triển ý tưởng, sáng tạo; công tác phân công, theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ, đánh giá hoạt động; công tác huy động các nguồn lực cho hoạt động học sinh nghiên cứu khoa (năm ngoái không yêu cầu nội dung này).

Điểm mới thứ ba, dự án phải chưa được công bố ở bất kỳ cuộc thi nào khác, nếu kế thừa kết quả từ cuộc thi khác phải điền đủ thông tin tại phiếu số 7 của hồ sơ dự thi (năm ngoái không yêu cầu nội dung này).

Điểm mới thứ tư, cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Thành phố tiến hành trong thời gian từ ngày 06/11/2023 đến ngày 27/11/2023 (tổ chức sớm hơn 2 tháng so với năm ngoái).

Quyền lợi của giáo viên hướng dẫn

Giáo viên hướng dẫn học sinh khoa học kĩ thuật được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn.

Căn cứ: Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 15/2017/TT- BGDĐT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT để giáo viên có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi.

Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được đề nghị xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Công văn số 4765/SGDĐT-GDTrH thông báo về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Thành phố học sinh trung học năm học 2023 – 2024 TẠI ĐÂY.

Tài liệu tham khảo:

https://hcm.edu.vn/thong-bao/cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-thanh-pho-hoc-sinh-trung-hoc-nam-hoc-2023-2024/ctfull/41000/72348

https://hcm.edu.vn/thong-bao/to-chuc-ky-thi-khoa-hoc-ky-thuat-hoc-sinh-trung-hoc-cap-thanh-pho-nam-hoc-2022/ctmb/41000/69608

Cao Nguyên

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật