TPHCM: Cơ sở vật chất trường công có tỷ lệ phụ huynh hài lòng thấp nhất

24/09/2023 06:53
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2023.

Ngày 19/9/2023, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký báo cáo số 5325/BC-SGDĐT, về kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập năm 2023.

Theo đó, để đo lường sự hài lòng của người dân, Sở này đã phân chia các quận, huyện thành 3 nhóm, và chọn quận 3 đại diện cho nhóm phát triển cao, quận Tân Phú đại diện cho nhóm phát triển và huyện Củ Chi đại diện cho nhóm phát triển trung bình

Mỗi quận/huyện sẽ được chọn ngẫu nhiên từ 3 đến trường từ mầm non đến trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông.

Từng đơn vị trường học sẽ có cả phụ huynh, học sinh tham gia khảo sát ở hình thức ngẫu nhiên. Tổng số phiếu khảo sát là 7.0004 phiếu.

Trích kết quả của cuộc khảo sát này (ảnh: báo cáo)

Trích kết quả của cuộc khảo sát này (ảnh: báo cáo)

Cách thực hiện việc khảo sát là phát phiếu trực tiếp tại lớp học, phát trực tiếp cho phụ huynh trong phiên họp cuối học kỳ 2 của năm học 2022 – 2023 đối với khối trung học phổ thông là 1.200 phiếu, còn lại là thực hiện hình thức khảo sát trực tuyến đối với khối từ mầm non đến trung học cơ sở với hơn 5.800 phiếu.

Các tiêu chí để thực hiện sự đo lường trong việc tiếp cận giáo dục công là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, sự phát triển và thực hiện nghĩa vụ công dân của con.

Căn cứ vào các kết quả khảo sát thu nhận được, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhận định, điểm hài lòng của phụ huynh và cả của học sinh đối với dịch vụ giáo dục công của năm 2023 đều cao hơn năm 2022.

Cụ thể, điểm hài lòng chung của phụ huynh trong năm 2023 là 4,51 điểm, còn của học sinh là 4,53 điểm, trong khi đó vào năm 2022, tỷ lệ này là 4,48 và 4,37 điểm.

Trích kết quả của cuộc khảo sát này (ảnh: báo cáo)

Trích kết quả của cuộc khảo sát này (ảnh: báo cáo)

Điểm hài lòng chung, tỷ lệ hài lòng chung và tỷ lệ đáp ứng sự mong đợi của phụ huynh, học sinh đối với dịch vụ giáo dục công của thành phố ở mức cao, chứng tỏ cách tiếp cận giáo dục trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của thành phố đang phát triển đúng hướng, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các cấp học đều có sự khác biệt về mặt chỉ số, cao nhất vẫn là bậc học mầm non, rồi giảm dần từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, chứng tỏ rằng đòi hỏi, yêu cầu của xã hội ngày càng cao.

Ngoài những mặt tích cực, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát cũng đã thể hiện nhiều mặt hạn chế cần phải khắc phục của các cơ sở giáo dục.

Cơ sở vật chất trường học luôn là điểm tồn tại mà ngành giáo dục thành phố luôn phải đối diện, cả điểm hài lòng chung là tỷ lệ hài lòng chung của cả phụ huynh và học sinh ở điểm này đều đạt tỷ lệ thấp.

Nguyên nhân là do gia tăng dân số, nhất là đối với tăng dân số cơ học ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở mức cao, mà tốc độ xây dựng trường lớp tại thành phố vẫn còn rất hạn chế.

Trích kết quả của cuộc khảo sát này (ảnh: báo cáo)

Trích kết quả của cuộc khảo sát này (ảnh: báo cáo)

Diện tích sân chơi trong trường học còn thấp, tỷ lệ học sinh/lớp cao, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày chưa thể đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Tiêu chí cơ sở vật chất trường học là một rào cản, thử thách lớn nhất đối với mục tiêu nâng cao dịch vụ giáo dục công của thành phố.

Cuối cùng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhận định, trên cơ sở phân tích, nhận định qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, ngành giáo dục của thành phố sẽ có đủ căn cứ khoa học để đưa ra những mục tiêu cho các năm học tiếp theo, từ đó sẽ nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công lập.

Việt Dũng