Hiệp hội thành lập Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ

02/02/2021 10:26
Linh Anh
0
GDVN- Ngày 20/1/2021, Chủ tịch Hiệp hội đã ký quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu-chuyển giao Khoa học-Công nghệ giáo dục đại học.

Để góp sức tăng tốc đổi mới trong giáo dục trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, ngày 20/1/2021, Chủ tịch Hiệp hội đã ký quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu-chuyển giao Khoa học-Công nghệ giáo dục đại học.

Dự kiến trong những năm trước mắt, các hoạt động của Trung tâm sẽ tập trung vào các nhóm việc sau:

Một là, chuẩn bị tiếp nhận và triển khai một số dự án như:

Thiết lập Mạng quốc tế nghiên cứu giáo dục đại học trong khuôn khổ Dự án Nauy-Global-2 để chia sẻ thông tin học thuật tới các đơn vị thành viên theo 3 nhóm chủ đề:

Bối cảnh xã hội, chính sách giáo dục đại học và thị trường lao động;

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học với số hóa công nghệ tại nơi làm việc;

Quản lý giáo dục, Quản trị nhà trường và Đảm bảo chất lượng.

Hỗ trợ nguồn lực giáo dục đào tạo: Quỹ hỗ trợ sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu nhằm tạo thuận lợi cho người tài, có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc nhưng không đủ khả năng tài chính để tiếp tục học lên hoặc nghiên cứu, trong khi Ngân hàng Chính sách còn rất hạn chế khả năng cho vay;

Dự án Thư viện số Online (Online Legacy Library-OLL) cung cấp nền tảng công nghệ phần mềm chung hỗ trợ phát triển thư viện tri thức số để nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường thành viên Hiệp hội;

Hai là hình thành văn hóa chia sẻ học thuật giữa các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước để chuyển giao các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, công cụ giao tiếp truyền thông Online hiện đại nhằm hỗ trợ nhà trường thúc đẩy quá trình chuyển đổi số;

Ba là, triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật số, năng lực quản lý và sư phạm công nghệ cho cán bộ lãnh đạo cấp trường, cấp khoa phòng ban và cấp giảng viên, sinh viên.

Thủ tục đăng ký tham gia:

Để giúp Trung tâm nghiên cứu-chuyển giao khoa học công nghệ thuận tiện giao dịch hiệu quả với các trường, Hiệp hội đề nghị Nhà trường cử nhóm cán bộ có kỹ năng công nghệ thông tin và tiếng Anh tốt, do một lãnh đạo trường trực tiếp phụ trách để làm việc với Ban Giám đốc của Trung tâm;

Mẫu đăng ký

Công văn cam kết tham gia của Trường làm theo mẫu gửi kèm và gửi về theo địa chỉ Văn phòng Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - tầng 10, Cung Trí thức, số 01 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trước ngày 05 tháng 02 năm 2021;

Ngoài ra, đề nghị các Quý trường giới thiệu các học giả, nhà nghiên cứu của trường có đề tài khoa học theo các nội dung chuyên đề nêu trên (danh sách gồm họ tên, học hàm,học vị, địa chỉ email, số di động và danh mục ấn phẩm nghiên cứu đã công bố hoặc bước đầu có kết quả tốt).

Trung tâm nghiên cứu-chuyển giao Khoa học-Công nghệ giáo dục đại học

hiện đang hoàn thiện thủ tục để xin giấy phép hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Linh Anh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật