Kiểm điểm Hiệu trưởng trường Lưu Tấn Phát do vi phạm dạy thêm học thêm

28/08/2019 07:46
Hưng Long
0
(GDVN) - Kết luận của Thanh tra Sở Giáo dục Tiền Giang đề nghị kiểm điểm Hiệu trưởng trường Lưu Tấn Phát do vi phạm dạy thêm học thêm.

Trường Lưu Tấn Phát thu chi tài chính sai phạm 299.429.285 đồng

Ngày 08/7, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang – Đoàn Văn Chín đã ban hành Kết luận thanh tra số 59/KL-TT liên quan đến sai phạm xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát (huyện Cai Lậy).

Thanh tra Sở đã có kết luận về trách nhiệm Hiệu trưởng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc thực hiện pháp luật về thu, chi tài chính; việc thực hiện chế độ, chính sách nhà giáo đối với Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát.

Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát. (Ảnh: trungcapthuysan.edu.vn)

Thanh tra Sở Giáo dục Tiền Giang xác định tổng số tiền sai phạm là 299.429.285 đồng.

Thanh tra Sở đã yêu cầu bà Phan Thị Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát có trách nhiệm thu hồi, bồi hoàn nộp ngân sách nhà nước số tiền 43.654.336 đồng có các nội dung chi bồi dưỡng làm ngày thứ bảy, chủ nhật; Chi hỗ trợ bồi dưỡng bộ phận gián tiếp năm 2018; Chi thuê xe sai nguồn.

Bà Chi thu hồi hoàn trả lại cho giáo viên trực tiếp dạy thêm hai năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018 với tổng số tiền là 11.873.829 đồng.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang kiến nghị không thu hồi số tiền 243.901.120 đồng.

Trong đó, số tiền 104.405.120 đồng là kinh phí tiền lương và các khoản tính theo lương chênh lệch do giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2017. Lý do, Phòng tài chính kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo đang thống kê, báo cáo và thống nhất với Sở Tài chính để giảm trừ cấp phát kinh phí.

Số tiền 139.496.000 đồng là các khoản được trích từ hoạt động từ nguồn dạy thêm, học thêm trường đã hòa nguồn chi hỗ trợ ngân sách (những nội dung chi chủ yếu mua sắm máy vi tính, sửa bàn ghế… phục vụ cho công tác giảng dạy).

Kiểm điểm Hiệu trưởng, phê bình 2 Phó Hiệu trưởng và phụ trách kế toán nhà trường

Thanh tra Sở Giáo dục Tiền Giang kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tiến hành nhắc nhở bộ phận chuyên quản nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi giúp đỡ đơn vị chi đúng nguồn, đúng mục đích, thực chiện văn bản theo pháp luật đúng quy định hiện hành nhất là việc xây dựng chi tiêu nội bộ hàng năm;

Kiểm điểm bà Phan Thị Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát trách nhiệm quản lý về chuyên môn, thực hiện quản lý về tài chính theo pháp luật chưa nghiêm;

Phê bình bà Trần Thị Mỹ Linh và ông Trương Ngọc Thuận – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát chưa tham mưu tốt cho Hiệu trưởng trong công tác chuyên môn.


Học thêm và lạm thu vẫn nóng là do chế tài chưa đủ mạnh

Đối với Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát, Thanh tra Sở Giáo dục yêu cầu Hiệu trưởng có hình thức kiểm điểm, phê bình đối với ông Nguyễn Thanh Vũ – Phụ trách Kế toán Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát do thực hiện pháp luật về thu chi tài chính còn hạn chế và sai sót nêu trên.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục chỉ đạo Trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát tuân thủ thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Hiệu trưởng lập kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay và chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục sắp tới;

Hiệu trưởng chấn chỉnh ngay việc thực hiện chức trách trong quản lý dạy thêm học thêm, tuân thủ các quy định của cấp trên, không để giáo viên dạy thêm vi phạm pháp luật;

Thanh tra Sở Giáo dục còn kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo nhà trường kiện toàn, củng cố, thực hiện tốt cải cách hành chính, thủ tục hành chính; Hiệu trưởng cần sâu sát, thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính chặt chẽ tình trạng chi sai sót nêu trên;

Trường Lưu Tấn Phát tổ chức rà soát và chấn chỉnh việc ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức của các đơn vị được quy định của  Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Hưng Long

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật