Khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV

20/07/2021 06:19
Ngọc Quang
0
GDVN- Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu, phê chuẩn, kiện toàn một số chức danh quan trọng.

Theo dự kiến, tại phiên khai mạc kỳ họp sáng nay (20/7), sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ.

Đây là kỳ họp có vai trò đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội. Theo dự kiến, nội dung này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020...

Xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ nhất sẽ diễn ra trong khoảng 11,5 ngày (bế mạc vào ngày 31/7/2021). So với dự kiến, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã được rút ngắn 5 ngày.

Quốc hội làm việc cả hai ngày thứ 7, chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật; trong trường hợp cần thiết đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc sau 17h.

Các đại biểu Quốc hội trước khi về Hà Nội họp phải xét nghiệm 3 lần. Đối với những địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải xét nghiệm thêm 2 lần nữa.

Những đại biểu này sẽ ở khách sạn riêng, đi bằng phương tiện riêng, đi vào trong Quốc hội bằng lối riêng và ngồi ở khu vực riêng. Việc ăn ở, đi lại cũng được Văn phòng Quốc hội tính toán các phương án, sắp xếp phòng họp riêng trong trường hợp phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Đối với các tỉnh phía Nam đang có dịch phức tạp, một số lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh xin phép vắng mặt để chỉ đạo phòng, chống dịch.

Ngọc Quang

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật