Thủ tướng thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ

03/04/2018 11:35
Như Hải
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng Tổ công tác.

4 Tổ phó gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ Tư pháp - ông Phan Chí Hiếu; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Nguyễn Văn Thanh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng Tổ công tác (ảnh quochoi.vn).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng Tổ công tác (ảnh quochoi.vn).

Các thành viên gồm: Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ Hoàng Thị Ngân; 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ Hoàng Thái Dương; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Hạnh; Chánh Thanh tra, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn;

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Trương Hải Long - thư ký Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các bộ, ngành, địa phương;

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương.

Như Hải