Sở Giáo dục HN ra công văn hỏa tốc thay đổi tiêu chí đi học trở lại của học sinh

03/12/2021 15:10
Minh Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong công văn hỏa tốc ngày 3/12, Sở Giáo dục Hà Nội đã bỏ yêu cầu “trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng".

Ngày 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Phòng giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã ; Các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên.

Văn bản mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý và công văn hỏa tốc mà Sở gửi các trường ngày 3/12

Văn bản mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý và công văn hỏa tốc mà Sở gửi các trường ngày 3/12

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo nội dung như sau:

Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã/phường/ thị trấn của 30 quận/ huyện/ thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh một khối lớp trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Đối với các huyện, thị xã:

Đi học trực tiếp: học sinh các khối 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (khối lớp 9 tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch).

Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung học cơ sở.

Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

Đối với các quận:

Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 06/12/2021 (thứ Hai).

Trong khi trước đó, tại tờ trình gửi và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đồng ý thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất lộ trình cho học sinh trở lại học tập trực tiếp như sau:

Tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

Như vậy trong công văn hỏa tốc ngày 3/12, yêu cầu “trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng" đã bị cắt đi.

Minh Ngọc