Sau thanh tra, nhiều vi phạm tại Trường Đại học Hùng Vương được chỉ ra

23/06/2024 06:45
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ngoài việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu trong năm 2021 thì nhiều ngành đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Hùng Vương 3 năm liên tục không tổ chức tuyển sinh

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thanh tra Bộ) mới đây đã có Kết luận thanh tra số 20/KL-TTr về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng trường; tuyển sinh, quản lý đào tạo; điều kiện mở ngành và duy trì ngành các trình độ giáo dục đại học; bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với Trường Đại học Hùng Vương.

Được biết, Trường Đại học Hùng Vương là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, được thành lập theo Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ trước đây. Trường có địa chỉ tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

Các thiếu sót có trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương

Kết quả xác minh của Thanh tra Bộ đã nêu rõ một số thiếu sót thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương, cụ thể gồm:

Đối với việc thành lập Hội đồng trường, Trường Đại học Hùng Vương chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường.

Bên cạnh đó, Hội đồng trường kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng trường đối với ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và ông Tạ Quốc Thịnh - Phó Hiệu trưởng không đúng quy định.

gthieu cho sv nhap truong (1).jpeg
Trường Đại học Hùng Vương. Ảnh: Website nhà trường

Hội đồng trường trường đại học này cũng được chỉ ra là chưa thực hiện quy trình, thủ tục quyết định nhân sự Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng trường 2020 - 2025.

Ngoài ra, khi ban hành Nghị quyết giới thiệu bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Hội đồng Trường Đại học Hùng Vương đã làm chưa đúng quy định.

Ngoài ra, trường đại học này ban hành văn bản số 07/TTr-ĐHHV ngày 28/3/2023 về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 bổ nhiệm lại giữ chức vụ Kế toán trưởng Trường ĐH Hùng Vương được chỉ ra là không đúng quy định.

Các thiếu sót có trách nhiệm của riêng Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương

Theo kết luận của Thanh tra, một số thiếu sót Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương cũng được chỉ ra, cụ thể gồm:

Hội đồng trường phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 và 2022 bằng hình thức quyết định không đúng quy định về nguyên tắc làm việc của Hội đồng trường.

Ngoài ra, Hội đồng trường không có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường; không phê duyệt phương hướng liên kết đào tạo và chính sách bảo đảm chất lượng, phương hướng hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định.

Tuyển sinh khi chưa phân bổ chỉ tiêu và tuyển sinh vượt chỉ tiêu nhiều ngành trong năm 2021

Theo kết luận của Thanh tra Bộ, một số vi phạm, thiếu sót thuộc về Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách và bộ phận tham mưu thuộc Trường Đại học Hùng Vương cũng được đề cập đến.

Đáng chú ý, có thiếu sót về các ngành đào tạo trình độ đại học đã quá 3 năm liên tục trường đại học này không tổ chức tuyển sinh như: Sư phạm vật lý, Công nghệ sinh học, Kinh tế nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Thiết kế đồ họa, Nông học, Quản lý giáo dục, Việt Nam học, Lâm nghiệp, Sư phạm toán học.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hùng Vương cũng tuyển sinh các ngành như: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học vừa làm vừa học tại Hà Giang; ngành Sư phạm Âm nhạc tại Điện Biên năm 2021; các ngành: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học trình độ đại học vừa làm vừa học và nâng chuẩn các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Ngữ văn tại Hà Giang năm 2022 khi chưa được phân bổ chỉ tiêu.

Năm 2021 và 2022 trường đại học này điều chuyển chỉ tiêu của Hà Giang để tuyển cho Điện Biên. Việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của trường đại học này được chỉ ra là không đúng quy định.

Đồng thời, năm 2021 Trường tuyển sinh vượt 80 chỉ tiêu khối ngành III tương đương 43,2%; 3 chỉ tiêu khối ngành VI tương đương 6% và 39 chỉ tiêu khối ngành VII tương đương 12,3%; năm 2022 lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin vượt 10 chỉ tiêu do trường tự xác định tương đương 10%.

Cũng trong năm 2021, Trường tuyển sinh ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học vừa làm vừa học tại Điện Biên vượt 28 chỉ tiêu tương đương 90,3%; năm 2022 tuyển sinh ngành Sư phạm Lịch sử nâng chuẩn tại Hà Giang vượt 2 chỉ tiêu tương đương 10%.

Đồng thời, Trường xác định chỉ tiêu trình độ Thạc sĩ các ngành Quản lý kinh tế, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán và Lý luận văn học năm 2021. Năm 2022, Trường xác định và công bố chỉ tiêu trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế không đúng quy định.

Cũng theo kết luận, năm 2021 Trường tuyển sinh trình độ Thạc sĩ vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh: Ngành Quản lý kinh tế vượt 21 chỉ tiêu tương đương 40,38%; ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán vượt 12 chỉ tiêu tương đương 50%; ngành Lý luận văn học vượt 3 chỉ tiêu tương đương 14,28%.

Tuy nhiên kết luận này cũng cho biết, thời điểm hiện tại các hành vi vi phạm về công tác tuyển sinh năm 2021 và năm 2022 của Trường Đại học Hùng Vương đã hết thời hiệu xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Bộ có kiến nghị xử lý các đơn vị liên quan ra sao?

Từ những thiếu sót, vi phạm trên, Thanh tra Bộ đã có kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý đối với Trường Đại học Hùng Vương. Trong đó yêu cầu, cần có lộ trình thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường theo đúng chủ trương. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về tự chủ cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời, thực hiện kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng trường, hiệu trưởng theo quy định; thực hiện tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các điều kiện bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ, có học hàm Phó Giáo sư đảm bảo quy định để chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với tất cả các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Bên cạnh đó cần rà soát báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án xử lý theo quy định đối với các ngành nhiều năm trường không tuyển sinh theo quy định; rà soát toàn bộ các văn bản, quy định nội bộ của Trường, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

Qua đó, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trường để xảy ra những thiếu sót, vi phạm được chỉ ra.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ giáo dục đại học theo quy định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý trên địa bàn theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh này để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc việc để xảy ra thiếu sót, vi phạm nêu trên.

Trung Dũng