Quận 12 kiểm tra kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 40 trường

18/12/2023 16:02
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại 40 trường trên địa bàn.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh Khưu Mạnh Hùng đã ký ban hành kế hoạch số 1699/KH-GDĐT, về kế hoạch kiểm tra việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ giáo dục, kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc quận.

Danh sách các trường sẽ bị kiểm tra tại Quận 12 (ảnh chụp màn hình)

Danh sách các trường sẽ bị kiểm tra tại Quận 12 (ảnh chụp màn hình)

Danh sách các trường sẽ bị kiểm tra tại Quận 12 (ảnh chụp màn hình)

Danh sách các trường sẽ bị kiểm tra tại Quận 12 (ảnh chụp màn hình)

Việc kiểm tra nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện. Đồng thời, từ đây kịp thời phát hiện những hạn chế, sai phạm trong việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ giáo dục, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Từ kết quả kiểm tra này sẽ có những biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc quận trong thời gian tới.

Niên độ kiểm tra là từ năm học 2022 – 2023 và 2023 – 2024. Thời gian tiến hành việc kiểm tra là sẽ bắt đầu từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2024. Thời gian kiểm tra cụ thể tại đơn vị sẽ được thông báo trên lịch công tác tuần của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12.

Lãnh đạo phòng Giáo dục Quận 12 yêu cầu việc kiểm tra tại các trường học, không được làm ảnh hưởng các hoạt động giáo dục tại đơn vị trong thời gian kiểm tra.

Các thành viên trong tổ kiểm tra sắp xếp công việc chuyên môn, thực hiện kiểm tra đúng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phòng cũng yêu cầu tổ kiểm tra chủ động sắp xếp công việc, thời gian phù hợp, lên lịch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Hiệu trưởng các trường thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra và theo yêu cầu của tổ kiểm tra.

Việt Dũng