Ngày 30-31/5 diễn ra hội thảo đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong CSGDĐH

14/05/2024 14:51
Hà An
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Một trong những nội dung của hội thảo là đánh giá thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các CSGDĐH tại Việt Nam. 

Đại học Thái Nguyên đã ban hành thông báo số 02 về việc tổ chức hội thảo khoa học của Câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam (thuộc Hiệp hội Các trường trường đại học, cao đẳng Việt Nam).

Thông báo nêu, thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam”, Đại học Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1688/TB-ĐHTN ngày 22/4/2024. Để cung cấp thêm thông tin về việc chuẩn bị nội dung cho hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo ban hành thông báo một số nội dung cụ thể:

Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn khoa học về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục dại học tại Việt Nam; đánh giá thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

1.jpg
Ảnh minh họa: nguồn Trường Đại học Mở Hà Nội

Và đề xuất được một số giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến; các chính sách về quản lý chất lượng đào tạo trực tuyến và hình thành văn hóa đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng nghiên cứu, kết nối và chia sẻ kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề gồm:

Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam (kết quả đạt được; một số khó khăn, thách thức).

Định hướng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến đáp ứng chuẩn đầu ra trong bối cảnh chuyển đổi số (chương trình đào tạo, giáo trình - học liệu, cơ sở hạ tầng công nghệ, đội ngũ giảng viên, mô hình và hình thức đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập, quy chế đào tạo, trải nghiệm doanh nghiệp,…).

Định hướng công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo từ xa, chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến; xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trực tuyến.

Đề xuất một số giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số; xu hướng phát triển của giáo dục trực tuyến; các cơ chế, chính sách phát triển đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Thời gian và địa điểm:

Thời gian tổ chức: Ngày 30-31/5/2024 (khai mạc từ 08h00 ngày 30/5/2024).

Địa điểm: Trung tâm Số, Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo dự kiến khoảng 250 đại biểu tham dự, bao gồm: Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng; đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; lãnh đạo Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam; lãnh đạo các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, học viện, viện nghiên cứu giáo dục; các chuyên gia, nhà nghiên cứu giáo dục và các cá nhân quan tâm khác.

Về kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội thảo và mời chuyên gia báo cáo đặt hàng tại Hội thảo do Đại học Thái Nguyên tài trợ.

Kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu tham dự Hội thảo do đơn vị cử đại biểu thanh toán theo quy định hiện hành.

Thể lệ gửi bài

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.

Thời gian: Tác giả gửi toàn văn bài viết đến Hội thảo trước ngày 24/5/2024 qua địa chỉ e-mail: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn.

Thể thức trình bày: Nội dung bài viết được trình bày bằng Tiếng Việt, dung lượng mỗi bài báo không quá 10 trang A4. Cấu trúc của bài viết gồm có: tên bài viết, tóm tắt bằng tiếng Việt, từ khóa, đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết luận và tài liệu tham khảo. Các bài viết gửi đến Hội thảo có chất lượng sẽ được đăng trên Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số xuất bản ISBN. Ngoài ra, các bài viết được trình bày theo quy định của Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên (theo Thông báo số 1688/TB-ĐHTN ngày 22/4/2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) sẽ được gửi đến Ban biên tập Tạp chí để tổ chức phản biện theo quy định.

Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu cử chuyên gia viết bài gửi đến Hội thảo và cử đại biểu tham dự Hội thảo theo thành phần trên. Thời hạn đăng ký đại biểu tham dự Hội thảo trước ngày 24/5/2024 qua địa chỉ email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn. Ngoài ra, các đại biểu cũng có thể đăng ký tham dự tại địa chỉ sau:

<https://forms.gle/88SVA2Ge3k1omu5e8>;

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, Trưởng ban Ban Đào tạo và Quản lý người học, Ủy viên Ban Thư ký Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, điện thoại: 0979446224.

Hà An