Mức lương mới ra trường của giáo viên phổ thông trình độ ĐH qua các giai đoạn

10/02/2024 07:01
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giáo viên mới ra trường, sau khi hết tập sự sẽ được bổ nhiệm viên chức, mức lương thực nhận bằng lương cơ sở x hệ số lương và phụ cấp ưu đãi ngành.

Từ 01/7/2024, sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc là thông tin rất được chờ đợi. Những kỳ vọng giáo viên sẽ sống được bằng lương, giáo viên làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn sẽ được lương, thưởng xứng đáng, giáo viên mới ra trường sẽ được cải thiện thu nhập,… là điều được mong ngóng.

Trong bài viết hôm nay cùng nhìn lại mức lương của giáo viên phổ thông mới nhận công tác (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trong vòng khoảng 20 năm qua đến thời điểm 30/6/2024.

Giáo viên mới ra trường, sau khi hết tập sự sẽ được bổ nhiệm viên chức, mức lương thực nhận bằng lương cơ sở x hệ số lương và phụ cấp ưu đãi ngành (giáo viên tiểu học 35%, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông 30%), sau 05 năm mới được nhận phụ cấp thâm niên 5%, sau đó mỗi năm công tác được nhận thêm 1% (phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ không còn từ 01/7/2024).

tang-luong-co-so-thong-tu-10.jpg
Ảnh minh họa

Cùng nhìn lại mức lương giáo viên có trình độ đại học hết tập sự từ năm 2004 đến nay tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (mức lương thực nhận đã bao gồm phụ cấp ưu đãi).

Giai đoạn từ năm 2004 - 2015

Thời điểm áp dụng
Lương cơ sở (đồng/tháng)
Giáo viên tiểu học
Giáo viên trung học cơ sở
Giáo viên trung học phổ thông
Ghi chú
Từ 01/10/2004 - hết 30/9/2005
290.000
916.110
882.180
882.180
Hệ số lương giáo viên có trình độ đại học 2,34
Mức lương = hệ số lương x lương cơ sở + phụ cấp ưu đãi
Từ 01/10/2005 - hết 30/9/2006
350.000
1.105.650
1.064.700
1.064.700
Từ 01/10/2006 - hết 31/12/2007
450.000
1.421.550
1.368.900
1.368.900
Từ 01/01/2008 - hết 30/4/2008
540.000
1.705.860
1.642.680
1.642.680
Từ 01/5/2009 - hết 30/4/2009
650.000
2.053.350
1.977.300
1.977.300
Từ 01/5/2010 - hết 30/4/2011
730.000
2.306.070
2.220.660
2.220.660
Từ 01/5/2011 - hết 30/4/2012
830.000
2.621.970
2.524.860
2.524.860
Từ 01/5/2012 - 30/6/2013
1.050.000
3.316.950
3.194.100
3.194.100
Từ 01/7/2013 - hết 30/4/2016
1.150.000
3.632.850
3.498.300
3.498.300
Từ 03/11/2015, xếp lương theo Thông tư 21-23/2015/TTLT-BNV-BGDĐT

Giáo viên tiểu học sau khi hết tập sự có trình độ đại học hưởng mức lương cao hơn cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông vì phụ cấp ưu đãi ở bậc tiểu học là 35%, ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông phụ cấp ưu đãi là 30%.

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021

Thời điểm áp dụng
Lương cơ sở (đồng/tháng)
Giáo viên tiểu học
Giáo viên trung học cơ sở
Giáo viên trung học phổ thông
Ghi chú
Từ 01/5/2016 - hết 30/6/2017
1.210.000
3.038.310
3.303.300
3.680.820
Giáo viên tiểu học hệ số lương 1,86; trung học cơ sở 2,1; trung học phổ thông 2,34
Từ 01/7/2017 - hết 30/6/2018
1.300.000
3.264.300
3.549.000
3.954.600
Từ 01/7/2018 - hết 30/6/2019
1.390.000
3.490.290
3.794.700
4.228.380
Từ 01/7/2019 - hết 19/3/2021
1.490.000
3.741.390
4.067.700
4.532.580

Từ thời điểm 03/11/2015 (Thông tư 21,22,23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực), giáo viên có trình độ đại học nhưng trúng tuyển và dạy ở tiểu học được xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV có hệ số lương 1,86; dạy ở bậc trung học cơ sở xếp lương giáo viên trung học cơ sở hạng III có hệ số lương 2,1; dạy bậc trung học phổ thông xếp lương giáo viên trung học phổ thông hạng III có hệ số lương 2,34. Mức phụ cấp ưu đãi vẫn không đổi, giáo viên tiểu học 35%, trung học cơ sở, trung học phổ thông 30%.

Giai đoạn từ năm 2021 đến 30/6/2024

Thời điểm áp dụng
Lương cơ sở (đồng/tháng)
Giáo viên tiểu học
Giáo viên trung học cơ sở
Giáo viên trung học phổ thông
Ghi chú
Từ 20/3/2021 - hết 30/6/2023
1.490.000
4.706.910
4.532.580
4.532.580
Áp dụng lương theo Thông tư 02,03,04/2021/TT-BGDĐT.
Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III có hệ số lương 2,34.
Từ 01/7/2023 đến 30/6/2024
1.800.000
5.686.200
5.475.600
5.475.600

Tuyển dụng giáo viên mới theo Thông tư 02,03,04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên có trình độ đại học nếu trúng tuyển cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được xếp lương giáo viên hạng III có hệ số lương 2,34. Mức phụ cấp ưu đãi vẫn không đổi, giáo viên tiểu học 35%, trung học cơ sở, trung học phổ thông 30%. Giáo viên sau khi hết tập sự ở bậc tiểu học có mức lương cao hơn bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Qua nhiều thay đổi, mức lương giáo viên mới ra trường hiện nay vẫn còn khá thấp, chưa đủ trang trải cuộc sống, chưa tạo động lực cho giáo viên trẻ gắn bó với nghề.

Kỳ vọng rằng đến 01/7/2024, khi thực hiện cải cách lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW sẽ có những sự thay đổi lớn để giáo viên sống được với nghề, cống hiến hết mình và đưa góp phần phát triển giáo dục nước nhà.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam