Không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục bảo hiểm

09/12/2023 07:01
Thu Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4144/BHXH-VP gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành và bãi bỏ thành phần hồ sơ là “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy” trong các thủ tục hành chính lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam không còn thủ tục hành chính nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai, thực hiện.

Ảnh minh họa: Hướng Dương.

Ảnh minh họa: Hướng Dương.

Nhằm triển khai, thực hiện quy định nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính không yêu cầu công dân cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu và lưu ý các nội dung sau:

Thứ nhất, chấp hành nghiêm Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành; không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

Thứ hai, việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:

Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 1796/CNTT-PM ngày 19/9/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID) theo hướng dẫn tại Công văn số 2048/BHXH-VP ngày 05/7/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (trường hợp đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip).

Thứ ba, đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ tư, đối với thủ tục hành chính có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng) thì chỉ yêu cầu các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành; xác thực danh tính cá nhân để giải quyết đúng người, đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai Văn bản này trên Cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội địa phương và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để thông tin rộng rãi, tạo thuận lợi, đem tới sự hài lòng cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thu Uyên