Hòa Bình cử cán bộ, giáo viên tập huấn chương trình giáo dục thường xuyên

20/07/2022 06:34
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GDĐT Hòa Bình cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cử 23 cán bộ, giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông và trung học phổ thông dân tộc nội trú tham gia tập huấn.

Nội dung tập huấn sẽ giới thiệu chung về chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; Chương trình của các môn học gồm: mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, nội dung, thời lượng thực hiện, các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù của môn học để phát triển phẩm chất và năng lực cho học viên giáo dục thường xuyên.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đà Bắc. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đà Bắc. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phảm chất và năng lực người học.

Thiết kế một số kế hoạch bài dạy (giáo án) và thực hành dạy học một số nội dung theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Thời gian dự kiến tập huấn: Đợt 1 (từ ngày 21/7/2022 đến ngày 24/7/2022) gồm 5 môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ.

Đợt 2 (từ ngày 25/7/2022 đến ngày 28/7/2022) gồm 6 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Tiếng Anh. Địa điểm tập huấn tại Hà Nội.

"Sau khi Bộ tổ chức tập huấn cốt cán, Sở sẽ tổ chức triển khai tập huấn đại trà cho giáo viên tham gia giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại địa phương", Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cho hay.

Mạnh Đoàn