HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 28 nghị quyết trong kỳ họp thường lệ cuối năm

08/12/2023 19:07
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bí thư Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc, ngày 8/12, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 28 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thường lệ cuối năm (Ảnh: ĐP)

Quang cảnh kỳ họp thường lệ cuối năm (Ảnh: ĐP)

Tại kỳ họp, đã có 72 lượt ý kiến phát biểu tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó có 54 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ các nội dung kỳ họp.

Trong phiên chất vấn, trên tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, đi vào những vấn đề trọng tâm, đang nổi lên trong công tác quản lý, điều hành, đã có 12 ý kiến chất vấn các Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, được cử tri, nhân dân theo dõi, đánh giá cao tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính gồm: Công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý Nhà nước đất đai, triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực đất đai, môi trường; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, phòng chống ma túy trong học đường,...

Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 28 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết (Ảnh: ĐP)

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết (Ảnh: ĐP)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhấn mạnh, với những kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay trước những thử thách chưa từng có càng khẳng định vai trò, vị trí, vị thế của tỉnh Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”.

Tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới, giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và của cả giai đoạn 2020 - 2025.

Năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, những khó khăn, thách thức dự báo có thể nhiều hơn.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng thể chế hóa các chủ trương của Đảng nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện.

Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững hai con số...

Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Tuyệt đối không được có tâm lý thỏa mãn với kết quả đạt được ban đầu, chủ quan, duy ý chí, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 55.600 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch đầu năm đến ngày 31/12/2024 đạt 100%, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các công trình, dự án động lực.

Đồng thời, giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số phản ánh chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút ít nhất 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: ĐP)

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: ĐP)

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu nêu trên đòi hỏi phải chủ động khắc phục khó khăn, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chỉ có nhìn về phía trước tiến lên.

Trong đó cần tập trung vào những định hướng lớn đó là nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gắn với nâng cao trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu.

Kịp thời chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, trì trệ, chủ quan, duy ý chí hoặc rập khuôn máy móc… siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ “5 thật”, “6 dám”.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, hành động, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công gắn trách nhiệm người đứng đầu là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Khắc phục triệt để những yếu kém trong khâu tư vấn, khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm.

Xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động phát huy có hiệu quả nội lực của tỉnh là địa chính trị, địa kinh tế, địa nhân văn “có một, không hai” sơn kỳ, thủy tú; là nguồn lực ngân sách địa phương quy mô ngày càng lớn; là tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có tiềm năng khác biệt, nhiều lợi thế so sánh để khai thác, sử dụng phát triển kinh tế tổng hợp; là giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh; là nguồn lực khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân trong nước quy mô rất lớn; là cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là năng lực vượt trội của hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ, y tế....

Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển.

Giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế nông thôn, tiếp tục thu hẹp chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo; mở rộng quy mô, phạm vi bao phủ đi đôi với nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội theo tiêu chí “hạnh phúc”.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: “Với truyền thống, sức mạnh đoàn kết, thống nhất, “kỷ luật và đồng tâm”, năng động, sáng tạo, kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo ra sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới.

Chúng ta vững tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và cả giai đoạn 2020-2025, tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” bằng tinh thần kiên định, nhất quán, kế thừa và đổi mới.

Đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nhân dân ngày càng hạnh phúc”.

Phạm Linh