Hải Dương: Kết quả kiểm tra dấu hiệu “lạm thu” tại Trường Tiểu học Thượng Quận

04/10/2023 06:28
LÃ TIẾN
GDVN- Kiểm tra tại Trường Tiểu học Thượng Quận, Phòng Giáo dục thị xã Kinh Môn chỉ rõ nhiều khoản thu phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội không đúng với thực tế.

Ngày 3/10, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, Sở đã nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn về kết quả kiểm tra thu góp đầu năm học 2023-2024 tại Trường Tiểu học Thượng Quận.

Trước đó, ngày 2/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bảng kê gồm nhiều khoản thu được cho là của Trường tiểu học Thượng Quận (thị xã Kinh Môn).

Bảng kê các khoản thu được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Bảng kê các khoản thu được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Theo bảng kê này, nhà trường thu 14 khoản, với tổng số tiền 4.594.000 đồng. Trong đó có khoản: kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp cơ sở học bán trú là 700.000 đồng; kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp 1 cơ sở vật chất là 400.000 đồng; quỹ phụ huynh là 200.000 đồng; đồ dùng 350.000 đồng…

Trong tổng số 14 khoản thu được liệt kê, nhiều phụ huynh cho rằng có 4 khoản thu được cho là không đúng quy định gồm: kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp 1 cơ sở vật chất - bàn ghế là 400.000 đồng; kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp cơ sở học bán trú là 700.000 đồng; kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp 1 cơ sở vật chất là 400.000 đồng; quỹ phụ huynh là 200.000 đồng. Tổng các khoản thu này là 1,7 triệu đồng.

Theo nội dung được đăng tải, khoản thu 1,7 triệu đồng trên quá lớn, bằng cả thù lao 1 tuần lao động đối với phụ huynh là công nhân, thu nhập không ổn định.

Một số phụ huynh cũng cho rằng đóng góp trên tinh thần tự nguyện nhưng gần như là bị ép buộc. Trong khi đồ dùng học tập nhà trường tự ý mua mà không hỏi ý kiến phụ huynh học sinh.

Thông tin về một số khoản thu góp tại Trường Tiểu học Thượng Quận nhanh chóng được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn nắm bắt, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xuống kiểm tra.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn, khoản "kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp 1 cơ sở vật chất – bàn ghế" là 400.000 đồng, nhà trường đang lấy ý kiến phụ huynh học sinh để báo cáo lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục. Hiện, trường chưa tiến hành nhận kinh phí, hiện vật.

Khoản “kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp 1 cơ sở vật chất bán trú” là 700.000 đồng theo phản ánh của phụ huynh. Tuy nhiên, qua xác minh thực tế nhà trường dự kiến thu 400.000 đồng/học sinh ăn bán trú (để mua quạt, đệm, điều hoà, giường nằm).

Khoản thu này nhà trường đang lấy ý kiến phụ huynh để báo cáo lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiện, nhà trường chưa tiếp nhận kinh phí từ phụ huynh.

Khoản “kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp 1 cơ sở vật chất”, nhà trường khẳng định khoản thu này không có trong danh mục triển khai, thông tin phản ánh không đúng.

Khoản quỹ hội phụ huynh 200.000 đồng, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đã triển khai thu. Còn khoản đồ dùng 350.000 đồng, thực tế phụ huynh nhờ giáo viên chủ nhiệm mua cho học sinh các dụng cụ: bảng, bút viết, đất nặn… với số tiền 265.000 đồng/học sinh. Khoản thu này phụ huynh phản ánh không đúng.

Khoản nước uống theo phản ánh thu 100.000 đồng/học sinh, thực tế nhà trường đã triển khai thu theo Nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương với số tiền 63.000 đồng/học sinh.

Đối với khoản sách tiếng Anh, sách giáo khoa, nhà trường thu đúng theo giá bìa bộ sách. Khoản vở ghi theo phản ánh là 157.000 đồng, thực tế chỉ thu 126.000 đồng.

Khoản đồng phục, học sinh đăng ký may, nhà trường đã triển khai hợp đồng may và cung ứng cho học sinh.

Theo phản ánh, khoản vệ sinh trường là 120.000 đồng/học sinh, nhưng thực tế nhà trường triển khai thu 100.000 đồng/học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn nhanh chóng vào cuộc xác minh phản ánh của phụ huynh (Ảnh: LT)

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn nhanh chóng vào cuộc xác minh phản ánh của phụ huynh (Ảnh: LT)

Khoản quỹ lớp 200.000 đồng/học sinh, khoản này Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đã thu. Trước đó, ngày 26/9/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn đã kiểm tra và yêu cầu trả lại phụ huynh số tiền này.

Đối với khoản bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, nhà trường đã triển khai thu hộ bên Bảo hiểm.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn, bảng kê các khoản thu được chia sẻ trên mạng xã hội có 5 khoản không đúng với thực tế Trường Tiểu học Thượng Quận triển khai.

Qua kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhà trường chưa triển khai thực hiện vận động tài trợ khi chưa được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Nhà trường phải báo cáo lãnh đạo địa phương trước khi triển khai thu góp; công khai các khoản thu và triển khai thu theo đúng quy định (nếu thu theo kỳ phải được sự đồng ý của tất cả phụ huynh), không triển khai tạm thu.

Ban giám hiệu nhà trường báo cáo xin ý kiến lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục trước khi triển khai vận động tài trợ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn cũng đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát chặt chẽ các khoản thu góp trong nhà trường; Tiếp tục phối hợp với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động giáo dục trong nhà trường và các khoản thu góp trong năm học.

Qua sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn tiếp tục chấn chỉnh các trường học trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm nội dung thu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

LÃ TIẾN