Hải Dương có hơn 9.000 GV đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

09/05/2024 06:24
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Qua rà soát, toàn tỉnh Hải Dương có 15.254 giáo viên có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, trong đó có hơn 9.000 người đủ điều kiện.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong tỉnh Hải Dương tổng hợp, báo cáo thì toàn tỉnh có 15.254 giáo viên có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II.

Theo đó, bậc mầm non có 5.391 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 699 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

GDVN_hai-duong-tuyen-gv.jpeg
Hải Dương có hơn 9.000 giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Ảnh: LT)

Bậc tiểu học có 1.912 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 1.808 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

Bậc Trung học cơ sở có 986 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 2.287 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

Bậc Trung học phổ thông có 2.144 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 27 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

Đến nay, qua rà soát bước đầu toàn tỉnh Hải Dương có hơn 9.000 giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng. Trong đó, từ hạng III lên hạng II có 7.286 giáo viên; từ hạng II lên hạng I có hơn 2.000 giáo viên.

Theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh năm 2024, trước ngày 4/5 các trường rà soát hồ sơ, xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, nộp danh sách cử viên chức xét thăng hạng và hồ sơ cá nhân về Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trước 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng về Hội đồng xét thăng hạng (qua Sở Nội vụ).

LÃ TIẾN