Hà Nội phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 năm học mới

12/05/2023 08:45
Mai Huệ
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- UBND Hà Nội ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10. Các sách giáo khoa này sẽ được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-2024.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 gồm 42 đầu sách của các môn học do các đơn vị biên soạn: Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria...

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm 54 đầu sách của các môn học. Các đầu sách được biên soạn bởi: Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Huế, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria…

Đối với lớp 10, có 2 sách giáo khoa môn lịch sử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam được phê duyệt.

Danh mục sách giáo khoa lớp 8 Hà Nội phê duyệt như sau:

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 Hà Nội phê duyệt như sau:

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên học sinh lớp 8, lớp 11 trên cả nước học theo sách giáo khoa mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các nhà trường tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đề xuất danh mục sách giáo khoa mới để hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thành phố phê duyệt. Căn cứ các đầu sách đã được phê duyệt, các nhà trường sẽ phổ biến, hướng dẫn giáo viên đưa vào giảng dạy từ năm học mới 2023-2024.

Mai Huệ