Năm học tới, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6

30/12/2017 07:04
Linh Anh
0
(GDVN) - Năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Để đảm bảo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 thống nhất với kế hoạch các chương trình khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phối hợp tham mưu với Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn phân bổ các khu dân cư mới vào các địa bàn dân cư theo địa giới hành chính để chuẩn bị cho công tác phân tuyến tuyển sinh được khoa học và hợp lý.

Năm học 2018-2019, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 (Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân)

Đồng thời, chuẩn bị các dữ liệu phục vụ cho hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến như: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục quận/huyện, phường/xã, tổ/thôn và danh mục các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn;

Phân công cán bộ, chuyên viên phụ trách tuyển sinh có trách nhiệm thường trực trong thời gian chuẩn bị tuyển sinh cũng như thời gian tuyển sinh chính thức, đặc biệt thường trực trao đổi thông tin thông qua hệ thống email của phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thống nhất địa chỉ hòm thư điện tử liên lạc về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 của Sở Giáo dục và Đào tạo là tuyensinh-daucap@hanoiedu.vn, hòm thư điện tử dự phòng là qlt-kdcl@hanoiedu.vn;

Hướng dẫn và chỉ đạo các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn triển khai tới cha mẹ học sinh rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở, học sinh lớp 5 trường tiểu học và học sinh 5 tuổi trường mầm non năm học 2017-2018 vào hệ thống eSAMS...

Linh Anh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật