Đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học

22/05/2021 07:07
Tùng Dương
0
GDVN- Trong 20 năm trở lại đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng chủ trì thực hiện 2 đề án đào tạo nhân lực trình độ tiến sĩ và thạc sĩ có kinh phí nhiều nghìn tỉ đồng.

Sau nhiều lần dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ và ngày 18/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 89 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030" (Đề án 89).

Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện mục tiêu của Đề án 89, trong 10 năm tới, Giáo dục Đại học Việt Nam cần đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Như vậy, nếu so với mục tiêu của Đề án 911 đào tạo 20.000 tiến sĩ trong 10 năm, thì mục tiêu của Đề án 89 này đã giảm số lượng hơn một nửa.

Ngày 13/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn triển khai Đề án này trong năm 2021 và 2022. Yêu cầu các trường muốn tham gia đào tạo đăng kí trước ngày 20/5, gửi danh sách ứng viên trước ngày 15/6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo danh sách trúng tuyển trước ngày 30/6/2021.

Infographic: Tùng Dương.

Tài liệu tham khảo:

1. https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/nha-giao-va-can-bo-quan-ly-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=5830

2. http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=95252

3. https://daibieunhandan.vn/hau-de-an-322-248467

4. https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/hang-nghin-ty-dong-va-giac-mo-tien-si-ky-1-312711

5. https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/de-an-322-bi-dung-may-ma-toi-khong-phai-la-sinh-vien-tai-nang-post62570.gd

Tùng Dương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật