Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội được ủy quyền công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

20/04/2024 06:28
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được ủy quyền giải quyết 13 thủ tịch hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 về việc ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quyết định này thay thế Quyết định số 5263/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian thực hiện ủy quyền từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31/12/2025.

ba đình 1.jpg
Nguồn ảnh minh họa: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình (Hà Nội).

Theo đó, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được ủy quyền giải quyết 13 thủ tịch hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, định kỳ hàng năm, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề đột xuất, phát sinh, kịp thời báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo.

Chi tiết các danh mục thủ tục hành chính chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải quyết, như sau:

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục.

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập).

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Công nhận trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên; cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại.

Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển.

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, người dân tộc thiểu số.

Ngọc Mai